PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Oncology - EA0110057
Anglický název: Clinical Oncology
Zajišťuje: Onkologická a radioterapeutická klinika (14-401)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Korekvizity : EA0107015, EA0107033, EA0108035
Záměnnost : EAP0105401
Je korekvizitou pro: EA0112038, EA0112033, EA0112029, EA0112023, EA0112019, EA0112024
Je neslučitelnost pro: EAP0105401
Je záměnnost pro: EAP0105401
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Skripta-Oncology-ENG-Výtah z Onkologie v kostce-2020.pdf educational script and notes prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Anotace -
Cílem vzdělávání je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, terapie a komplexní podpůrné léčby u nemocných s nádorovým onemocněním. Výuka zahrnuje patogenezi a epidemiologii nádorových onemocnění, prevence, vyšetření a klasifikace, průběh onkologického onemocnění a léčby, základy radioterapie, chemoterapie a cílené/biologické léčby, transplantace krvetvorných buněk, komplikace onkologické léčby, podpůrnou a paliativní léčbu, nádory CNS, hlavy a krku, kůže, prsu, sarkomy, trávicího traktu, gynekologické nádory, nádory varlat a karcinom prostaty, neuro-endokrinní nádory, hemato-onkologická onemocnění. Realizace výuky zahrnuje praktickou a teoretickou část.
Poslední úprava: Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

participation in practical classes and teaching

Poslední úprava: Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Literatura - angličtina

Mandatory: Educational materials on the LMS MOODLE website: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=435   Clinical oncology - educational script and notes, 8/2020,  Edited by:  prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. Coauthors: doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., MUDr. Alena Metelková, Ph.D., MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.

Recommended: https://wiki.cancer.org.au/oncologyformedicalstudents/Clinical_Oncology_for_Medical_Students

Poslední úprava: Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

participation in practical classes and teaching

Poslední úprava: Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D. (22.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK