PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ophthalmology - EA0110036
Anglický název: Ophthalmology
Zajišťuje: Oční klinika (14-450)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 9 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
Korekvizity : EA0108031
Záměnnost : EAP0105450
Je korekvizitou pro: EA0112038, EA0112033, EA0112029, EA0112023, EA0112019, EA0112024
Je neslučitelnost pro: EAP0105450
Je záměnnost pro: EAP0105450
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Otázky AJ.docx Seznam otázek ke zkoušce Mgr. Jana Edlová
Anotace -
Výuka probíhá v seminární místnosti Oční kliniky FN Lochotín, vchod E, 4. patro.

V případě, že dojde k omezení volného pohybu obyvatelstva či k uzavření škol, bude výuka probíhat formou online přednášek a prezentací umístěných na e-learningovém portále LF UK- Moodle.

Oftalmologie - historie, vztah k ostatním oborům medicíny. Anatomie a fyziologie oka. Klinické vyšetření oka a jeho funkce. Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii. Poruchy refrakce oka. Brýle, kontaktní čočky, chirurgie refrakce. Onemocnění víček, očnice a předního segmentu oka. Onemocnění sklivce a sítnice, pars plana vitrektomie. Dětská oftalmologie, strabismus a amblyopie. Neurooftalmologie. Onemocnění čočky a moderní způsoby operace katarakty (přenos operací z operačního sálu). Glaukom - konzervativní a chirurgická léčba. Oční traumatologie a první pomoc. Systémová onemocnění a oko.
Poslední úprava: Edlová Jana, Mgr. (22.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu -
Úspěšně složený písemný test a poté ústní část zkoušky.
 

Poslední úprava: Edlová Jana, Mgr. (04.03.2021)
Literatura -

Coakes R., Sellors P. H.: Outline of Ophthalmology. Butterworth-Heinemann 1995
Rozsíval P. et al.: Oční lékařství, Galén Karolinum 2017
Kraus H.: Kompendium očního lékařství. Praha Avicenum 1997
 

Po dobu zrušené výuky na LF, mohou studenti Všeobecného lékařství ke studiu využívat i tento odkaz:

 

https://www.aao.org/eye-health

Poslední úprava: Edlová Jana, Mgr. (13.03.2020)
Požadavky ke zkoušce -
Získání zápočtu a znalostí v rozsahu přednášek, seminářů a literatury.
 
 
Poslední úprava: Edlová Jana, Mgr. (04.03.2021)
Sylabus -

1. Ophthalmology - history and relation to other fields of medicine.

2. Anatomy and physiology of the eye.

3. Clinical examination of the eye and assessment of eye´s function.

4. Special clinical examination methods. Refractive errors.

5. Spectacles, contact lenses, refractive surgery.

6. Diseases of the lids, orbit and anterior segment of the eye.

7. Disorders of the vitreous and retina, pars plana vitrectomy.

8. Pediatric disorders, squint and amblyopia.

9. Neuroophthalmology.

10. Disorders of the lens and modern cataract surgery.

11. Glaucoma - conservative and surgical treatment.

12. Ocular traumatology and first aid.

13. Systemic diseases and the eye.

Poslední úprava: Hanová Kristýna (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -
Úspěšně složený písemný test a poté ústní část zkoušky.
 

Poslední úprava: Edlová Jana, Mgr. (04.03.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK