PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neonatology - EA0110030
Anglický název: Neonatology
Zajišťuje: Oddělení neonatologie (14-361)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:25/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
MUDr. Eva Dortová
Korekvizity : EA0107015, EA0107033, EA0108035
Záměnnost : EAP0105360
Je korekvizitou pro: EA0112029, EA0112129
Je neslučitelnost pro: EAP0105361
Je záměnnost pro: EAP0105361
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základní neonatologické pojmy, první vyšetření a ošetření novorozence, přirozená a umělá výživa, porodní poranění, porodní asfyxie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, syndrom dechové tísně, léčba kyslíkem, retinopatie z nezralosti, neonatální kardiologie, hyperbilirubinemie, hematologické problémy novorozence, infekce plodu a novorozence, vrozené vývojové vady ledvin a močových cest, gastrointestinálního traktu, náhlé příhody břišní novorozence, vrozené vady a postižení mozku, dlouhodobé sledování rizikových novorozenců a vývojová intervence.
Poslední úprava: Maierová Marcela (26.07.2012)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Selfstudy according to a Neonatology studybook (your own choice) to fullfill all items of the syllabus and State Examination questions in the subject Neonatology.

Every student will be assigned a topic to elaborate a presentation. Presentations will be collected and teachers decide about the acceptation of the presentation and its evaluation. Accepted presentation will be taken as a basis to achieve a credit - the term will be set according to the development of the epidemiological situation.

Poslední úprava: Finelli Andrea, Ing. (23.03.2020)
Literatura -

1. Current pediatric diagnosis and treatment. Lange Medical Books, ed.12.
2. Illustrated textbook of pediatrics. T. Lissauer, G. Clayden. 2nd ed., Mosby, London 2001. ISBN 0-723-43243-0
3. Neonatology - Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases and Drugs. Lange Clinical Manual. T.L. Gomella, Lange Medical Books, 2004
4. Rubaltelli F.F: Vademecum of Neonatology. 5th ed., Lippincott Williams and Wilkins, London 1999
5. Rennie Jannet M: Roberton´s Textbook of Neonatology. 4th ed., Elsevier 2005
6. Cloherty JP, Eichenwald EC, Stark Ann R: Manual of Neonatal Care. 6th ed., 2008,   Wolters Kluwer / Lippincott, Wiliams and Wilkins

Poslední úprava: Maierová Marcela (15.10.2012)
Sylabus -

Základní neonatologické pojmy, první vyšetření a ošetření novorozence, přirozená a umělá výživa, porodní poranění, porodní asfyxie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, syndrom dechové tísně, léčba kyslíkem, retinopatie z nezralosti, neonatální kardiologie, hyperbilirubinemie, hematologické problémy novorozence, infekce plodu a novorozence, vrozené vývojové vady ledvin a močových cest, gastrointestinálního traktu, náhlé příhody břišní novorozence, vrozené vady a postižení mozku, dlouhodobé sledování rizikových novorozenců a vývojová intervence.b

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (09.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Selfstudy according to a Neonatology studybook (your own choice) to fullfill all items of the syllabus and State Examination questions in the subject Neonatology.

Every student will be assigned a topic to elaborate a presentation. Presentations will be collected and teachers decide about the acceptation of the presentation and its evaluation. Accepted presentation will be taken as a basis to achieve a credit - the term will be set according to the development of the epidemiological situation.

Poslední úprava: Finelli Andrea, Ing. (23.03.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK