PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna specializovaných oborů - EA0110026
Anglický název: Special Fields of Internal Medicine
Zajišťuje: Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Vyučující: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : {Interna pro 4. ročník angl.vseob}, EA0108030, EA0108031, EA0108033, EA0108035
Je korekvizitou pro: EA0112024, EA0112023
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Practises for english A1 161017.doc Practises for english students 6.year group A1 Vilma Kulová
stáhnout Practises for english A2 170502.doc Practises for english 6.year group A 2 -5/2017 Vilma Kulová
stáhnout Practises for english 10.2017.pdf Practises for english 5.year, group 1 2017 Vilma Kulová
stáhnout Practises for english 2 a 3 2017.doc Practises for english 5.year group 3 a 2 2017 Vilma Kulová
stáhnout Practises for english 4 2017.doc Practises for english 5.year group 4 - 5/2017 Vilma Kulová
stáhnout Practises for english 6 4 2016 (2).doc Practises for english 5.year group 1 -2016 Vilma Kulová
stáhnout Zápočtový list A.doc Credit Sheet Irena Broncová
stáhnout 5 a 6 roč.2017-18.jpeg Practises for english 5. a 6.year 2017/2018 Vilma Kulová
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (15.11.2005)
Seznam nemocí z povolání, odškodnování
nemoci z povolání (nzp). Diferenciální
diagnostika nzp. Nzp zpusobené chemickými
látkami,nzp zpusobené fyzikálními faktory,
nzp týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice
a pobrišnice. Profesionální nádorová onemocnení.
Nzp ve zdravotnictví.

Klinická Farmakologie:
Základní principy
Podání léku a další osud v organizmu
Farmakokinetika
Farmakodynamika
Terapeutické monitorování léku
Léky ve stáří
Účinek léků za různých patologických stavů

Aplikace principů v klinické terapii
Vývoj nových léků v různých fázích klinického zkoušení, organizace a provedení klinické studie
Evidence Based Medicine (Medicína založená na důkazech) v klinických studiích
Správná klinická praxe
Generické přípravky

Plicní: Studenti praktikují na lůžkových odděleních kliniky, na jednotce intenzivní péče, seznamují se s technikou bronchoskopických vyšetření, s metodikami funkčního vyšetření plic, vyšetření acidobazické rovnováhy s pneumologickou cytologií a s dispenzarizací tuberkulózy. Jednou týdně presentují kasuistiky vybraných pacientů na společném semináři.
Literatura
Poslední úprava: LEBA (15.11.2005)

Brhel P. a kol.: Pracovní lékarství,základy primární pracovnelékarské péce. NCO NZO Brno, 2005

Buchancová J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Osveta Martin, 2003

LaDou J.: Occupational and Environmental Medicine, Appleton and Lange. 1997

Stellman J. M.: Encyklopaedia of occupatoinal health and safety, volume 3, ILO Geneva 1998

Zenz C.: Occupational Medicine, Mosby - Year Book 1998

Plicní:

Teřl M. a spol: Plicní lékařství, uč. texty UK v Praze, Karolinum, 2004,ISBN 80-246-0820-0

Pešek M. a spol.: Bronchogenní karcinom, Galén Praha, 2002, ISBN 80-7262-115-7

Klinická Farmakologie:

Eybl V:vybrané kapitoly z obecné farmakologie. Praha, Karolinum 2003

Hynie S: Obecná farmakologie Praha, Karolinum 2000

Lincová D. Farglali H: Základní a aplikovaná farmakologie. Praha , Galen 2002

Kalant H, Roschlau HE. Principles of Medical Pharmacology.Oxford, Oxford University Press 1998, 6-th ed.

Vítovec J, Špinar J. farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění Praha, Grada 2000

Perlík F. Klinická farmakologie v praxi, Praha , Triton 1998

Messerli F.The ABCs of antihypertensive therapy.New York 2000 Lippincott Williams Wilkins

2nd ed.

Sylabus -
Poslední úprava: MACHARTO (03.11.2005)

Seznam nemocí z povolání, odškodnování nemoci z povolání (nzp)- 1 hod.

Nzp zpusobené chemickými látkami - 1 hod.

Nzp zpusobené fyzikálními faktory - 3 hod.

Nzp týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobrišnice - 1 hod.

Nzp infekcního charakteru - 1 hod.

Nzp kožního charakteru - 1 hod.

Profesionální nádorová onemocnení - 1 hod.

Nzp ve zdravotnictví - 1 hod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK