PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pulmonary medicine - EA0110026
Anglický název: Pulmonary medicine
Zajišťuje: Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
Korekvizity : {Interna pro 4. ročník angl.vseob}, EA0108030, EA0108031, EA0108033, EA0108035
Záměnnost : EAP0104340
Je korekvizitou pro: EA0112024, EA0112023
Je neslučitelnost pro: EAP0104340
Je prerekvizitou pro: EA0110026A
Je záměnnost pro: EAP0104340
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Studenti praktikují na lůžkových odděleních kliniky, na jednotce intenzivní péče, seznamují se s technikou bronchoskopických vyšetření, s metodikami funkčního vyšetření plic, vyšetření acidobazické rovnováhy s pneumologickou cytologií, spánkovou laboratoří, hrudní drenáží a punkcí a s dispenzarizací tuberkulózy. též diskutují na praktických příkladech nejvýznamnější plicní diagnozy - viz Sylabus. Jednou týdně prezentují kazuistiky vybraných pacientů na společném semináři.
Poslední úprava: Svatoň Martin, doc. MUDr., Ph.D. (04.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

For students with the possibility of teaching at the workplace: attendance + preparation of a presentation on an assigned topic

Students without the possibility of teaching in the workplace for an epid. situation: viewing of recommended visions (provided internet links) with the topic of the practical part of teaching (bronchoscopy, functional examination, sleep medicine, chest puncture or drainage, NIV) and participation in online practical teaching

Possibly. replacement of practical training in agreement with the teacher.

Poslední úprava: Svatoň Martin, doc. MUDr., Ph.D. (04.12.2020)
Literatura

Povinná literatura:

1) Milos Pesek et al., Essential Pulmonology, maxdorf 2021, ISBN 978-80-7345-708-2
2) Jitka Mlikova Seidlerova et al. Introduction to internal medicine, Triton, 2020. ISBN: 978-80-7533-834-5

Doporučená literatura a zdroje:

1) Vítězslav Kolek et al. Pneumologie 3. vydání , Maxdorf, 2017, ISBN:978-80-7345-538-5

(or newer edition if available)

2) Guidelines ČPFS : www.pneumologie.cz - section "Pro odborníky" then "Guidelines" or ERS Guidelines (see https://www.ers-education.org/guidelines/all-ers-guidelines/ )

Poslední úprava: Svatoň Martin, doc. MUDr., Ph.D. (05.01.2022)
Sylabus -

1) Respirační insuficience a NIV, PNO, fluidothorax

2) Pneumonie, tbc, spánková lab.

3) IPP, funkční vyšetření

4) Astma bronchiale + CHOPN, bronchoskopie

5) Plicní tumory, otázky studentů

Poslední úprava: Svatoň Martin, doc. MUDr., Ph.D. (09.11.2020)
Studijní opory - angličtina

1) Course in Moodle Pulmonary Medicine: https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=431

2) Practical seminars  + our lectures (where new topics taht are nnot in Literature are also discuss!)

3) Literature - see this section

 

 

Poslední úprava: Svatoň Martin, doc. MUDr., Ph.D. (04.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

For students with the possibility of teaching at the workplace: attendance + preparation of a presentation on an assigned topic

Students without the possibility of teaching in the workplace for an epid. situation: viewing of recommended visions (provided internet links) with the topic of the practical part of teaching (bronchoscopy, functional examination, sleep medicine, chest puncture or drainage, NIV) and participation in online practical teaching

Possibly. replacement of practical training in agreement with the teacher.

Poslední úprava: Svatoň Martin, doc. MUDr., Ph.D. (04.12.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK