PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Infekce - EA0110025
Anglický název: Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 9 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Věra Štruncová
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Vyučující: MUDr. Andrej Bebjak
MUDr. Jana Braunová
MUDr. Sam Hofman
MUDr. David Jilich
MUDr. Alena Koubová
MUDr. Petra Máchová
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
MUDr. Jana Váchalová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : {Interna pro 4. ročník angl.vseob}, EA0108030, EA0108031, EA0108033
Je korekvizitou pro: EA0112038, EA0112033, EA0112019, EA0112023, EA0112024, EA0112029
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (18.04.2005)
Hepatitidy. Infekční průjmová onemocnění. Neuroinfekce bakteriální. Neuroinfekce aseptické. Problematika HIV/AIDS. Respirační infekce. Imunologie infekčních nemocí. Exantemová onemocnění. Uzlinový syndrom.
Literatura
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (17.04.2015)

Mandal, B.K., Wilkins, E.G.L., Dunbar, E.M.,Mayon-White,R.T.: Infections Diseases. Oxford:Blackwell 2004

 Hobstová,J. et al.: Infections Diseases. Praha Karolinum 2012

 Mandell,G.L., Bennett, J.E., Dolin,R.: Mandell, Douglas and Bennett´s PRINCIPLES and PRACTICE of  INFECTIOUS DISEASES, 7th Edition, New York, Churchill Livingstone 2010 4320 pp. ISBN 978-0-443-06839-3

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (23.05.2018)
  • Absolvování výuky praktické i teoretické části s možností jedné absence.
  • Vstupní test ATB.
  • Závěrečná prezentace.
  • Ke zkoušce musí mít student psací pomůcky, vlastní fonendoskos.
  • U zkoušky nesmí mít student u sebe mobilní telefon a jiné nedovolené pomůcky.
Sylabus
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (24.02.2012)

 

Lesson I

 

Gastrointestinal  diseases of infectious origin

 

Pathophysiology of gastrointestinal diseases (osmotic, inflammatory, secretory mechanisms of diarrhoea)

Incidence and epidemiology of infectious gastroenterites

Infectious gastroenteritis of viral and bacterial origin and foodborne toxigenic diarrhoea (clinical course, diagnosis, therapy, prophylaxis)

Differential diagnosis of infectious and non- infectious diarrhoea

Complications of infectious diarrheal diseases

Clinical picture, epidemiology, pathophysiology, complications, therapy, prophylaxis of Salmonellosis, Salmonella typhi and paratyphi, Cholera, E.coli gastroenteritis, Campylobacteriosis, Yersinia enterocolitica, Shigellosis, pseudomembranous enterocolitis, Rotavirus, Adenovirus, Norwalk virus gastroenterites and other viral gastroenterites, foodborne toxigenic diarrhea

Hemolytic-uremic syndrome

Aspects of prophylaxis of infectious diarrhea (vaccination)

 

Lesson II

Infectious inflammatory diseases of the liver

 

Pathophysiology of viral hepatites

Incidence and epidemiology of viral hepatites

Acute viral hepatitis A - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers), therapy, prophylaxis specific and non-specific

Acute viral hepatitis B - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers), therapy, prophylaxis specific and non-specific

Acute viral hepatitis C - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers) therapy, possibility of prophylaxis

Viral hepatitis D - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and                      serologic markers), therapy, possibility of prophylaxis

Acute viral hepatitis E- pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers) , therapy, prophylaxis         

Viral hepatites G, F, TTV - new causes of viral hepatites?

Complications and sequelae of acute viral hepatites

Differential diagnosis of acute hepatites (infectious and non-infectious origin)

Chronic hepatitites B and C - incidence, clinical picture, laboratory and serologic markers,          

        possibility of therapy and prophylaxis nowadays

Reye´s syndrome

 

 

Lesson III

 
Exanthematic diseases

 

Types of exanthems commonly, pathogenesis

Exanthematic diseases of bacterial and viral origin

Scarlet fever - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, and differential diagnosis

Toxic shock syndrome - history, epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

Kawasaki syndrome - history, epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

Rubella - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, differential diagnosis, complications, rubella in pregnancy, prophylaxis

Measles - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, complications, differential diagnosis, measles and immunity of organism, prophylaxis

Varicella (Chickenpox) - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, differential diagnosis, therapy, complications, varicella in pregnancy, varicella and immunodeficiency, prophylaxis

Herpes zoster - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

Megalerythema infectiosum - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, differential diagnosis, therapy, complications, megalerythema infectiosum in pregnancy

Exanthema subitum (Roseola infantum)- epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

 

 Lesson IV

 
Lymphadenopathy

 

Occurrence of lymphadenopathy commonly, quick diagnosis is necessary

Viral causes of lymphadenopathy:

Adenovirus - epidemiology, clinical course, diagnosis, therapy

Infectious mononucleosis /virus Epstein-Barr, cytomegalovirus/ - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Parotitis epidemica (Mumps) - epidemiology, pathogenesis, clinical course, therapy, complications, therapy if complications, prophylaxis

Rubella, measles - clinical course exanthematic diseases

Gingivostomatitis herpetica (Aphthous stomatitis) - epidemiology, pathogenesis, clinical course, therapy, differential diagnosis

 

Bacterial cases of lymphadenopathy:

Infections of streptococci - angina, lymphadenopathy - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Infections of staphylococci - angina, lymphadenopathy, bacterial parotitis - epidemiology,                                                  pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Tularaemia - history, epidemiology, pathogenesis, clinical course, types of tularaemia, diagnosis, therapy, complications

Diphtheria - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications, prophylaxis

Listeriosis - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, listeriosis in                   immunodeficiency

Yersiniosis - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

 

Parasitic cause of lymphadenopathy:

Toxoplasmosis - history, epidemiology, pathogenesis, clinical cause, diagnosis, therapy, toxoplasmosis in pregnancy, toxoplasmosis in immunodeficiency

 

 

Lesson V

 

Parasitic diseases

 

Malaria - history, epidemiology, pathogenesis, occurrence of malaria in the world, prophylaxis

Types of malaria, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Amoebosis, giardiosis, echinococcosis, teniarhynchosis, hymenolepiosis, trichinosis (trichinellosis), ankylostomosis, askaridosis, enterobiosis, toxocarosis - etiology, epidemiology, clinical course, diagnosis, therapy, prophylaxis

 

 

Lesson VI

 

Infections of the nervous system - bacterial meningitis

 

Epidemiology. Ethiology. Clinical features. Diagnostic approach. Laboratory investigations, CSF features, serological tests, CT, MRI. Differential diagnosis. Treatment. Prognosis. Prevention

Acute meningitis - pyogenic: haemophilus meningitis, pneumococcal meningitis, meningococcal infection. Neonatal meningitis

Posttraumatic meningitis

Complications of meningitis. Brain abscess

Listeriosis and Listeria meningitis

Tuberculous meningitis

Fungal and parasitic infections of CNS (Cryptococcal meningitis, Toxoplasmosis)

 

Septicaemia. Septic shock

 

 

Lesson VII

 

Infections of the nervous system - aseptic meningitis

 

Viral meningitis and encephalitis /HSV1, 2, VZ, EBV, CMV, AD, PA, enteroviral, TBE

Postinfective and postvaccination encephalitis

Parotitis epidemica (Mumps) and complications (CNS). Encephalitis herpetica

Poliomyelitis and other enteroviral infections. Polio-like illness. Guillain - Barre syndrome

Polyneuritis

Tick borne infections /TBE, Lyme disease (borreliosis), ehrlichiosis, rickettsiosis, tularaemia/

Leptospirosis

Slow viral infections of the CNS (spongiform encephalopathies)

Rabies. Wound septicaemia (P. multocida)

Botulism

Tetanus

 

 Lesson VIII

Respiratory tract infections

Herpesvirus infections (HSV-1, HSV-2), Chickenpox and herpes zoster

Influenza, parainfluenza, other viral infections of respiratory tract: RS virus, adenovirus, enterovirus, rhinovirus, acute obstructive laryngitis /croup/

Mycoplasmal and chlamydial infections /psittacosis, ornithosis/

Bacterial respiratory tract infections (Haemophilus influenzae infections, Pertussis and whooping cough syndrome). Actinomycosis

Anaerobic infections

 

 

Lesson IX

AIDS 

 

AIDS as a consequence of HIV infection

History, epidemiology, pathogenesis, clinical pictures of various stages of HIV/AIDS, opportunistic infections and tumours associated with AIDS, laboratory and serological diagnosis, differential diagnosis, complications, advances in the treatment of HIV-infection (cART, HAART), vaccines, HIV and society.

Fungal infections. New herpetic viruses. Infections in immunocompromised people. Opportunistic infections

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK