PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologie - EA0110020
Anglický název: Epidemiology
Zajišťuje: Ústav epidemiologie (14-530)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Vyučující: MUDr. Hana Jelínková
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
MUDr. Miroslava Šteklová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : EA0105084
Je korekvizitou pro: EA0112038, EA0112033, EA0112019, EA0112023, EA0112024, EA0112029
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (18.04.2005)
Obecná epidemiologie. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace a sterilizace. Epidemiologie přírodně ohniskových nákaz. Epidemiologie gastrointestinálních infekcí. Epidemiologie virových hepatitid. Očkování. Nozokomiální infekce. Epidemiologie HIV/AIDS.
Literatura
Poslední úprava: Jaroslava Čechová (24.10.2014)

Farník J., Pazdiora P.: Základy obecné epidemiologie, Praha SPN 1990 ( dotisk Karolinum 1995). Farník J., Pazdiora P. : Speciální epidemiologie. Praha SPN 1991 ( dotisk Karolinum 1995 ). Bakoss P.: Compendium of Epidemiology. Comenius University Bratislava 1999. Mandal B.K., Wilkins, E.G.L., Dunbar, E.M., Mayon-White, R.T.: Lecture notes on Infectious Diseases. Blackwell Science Ltd. 1996. Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2002
Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2006. Bakoss P.: Epidemiológia. Univerzita Komenského, Bratislava 2005.  Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2013.

Sylabus
Poslední úprava: BURIANKO (18.04.2005)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK