PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Epidemiology - EA0110020
Anglický název: Epidemiology
Zajišťuje: Ústav epidemiologie (14-530)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Korekvizity : EA0105084
Záměnnost : EAP0104130
Je korekvizitou pro: EA0112038, EA0112033, EA0112019, EA0112023, EA0112024, EA0112029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
General epidemiology, disinfetion, disinsection,deratisation, sterilization, vaccination, epidemiology of artropod-borne infections, gastrointestinal infections, viral hepatitis, nosocomial infections, HIV/AIDS.
Poslední úprava: Merhoutová Štěpánka, Bc. (24.04.2020)
Literatura

Farník J., Pazdiora P.: Základy obecné epidemiologie, Praha SPN 1990 ( dotisk Karolinum 1995). Farník J., Pazdiora P. : Speciální epidemiologie. Praha SPN 1991 ( dotisk Karolinum 1995 ). Bakoss P.: Compendium of Epidemiology. Comenius University Bratislava 1999. Mandal B.K., Wilkins, E.G.L., Dunbar, E.M., Mayon-White, R.T.: Lecture notes on Infectious Diseases. Blackwell Science Ltd. 1996. Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2002
Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2006. Bakoss P.: Epidemiológia. Univerzita Komenského, Bratislava 2005.  Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2013.

Poslední úprava: Čechová Jaroslava (24.10.2014)
Sylabus

General epidemiology, disinfetion, disinsection,deratisation, sterilization, vaccination, epidemiology of artropod-borne infections, gastrointestinal infections, viral hepatitis, nosocomial infections, HIV/AIDS. Epidemiological news.

Poslední úprava: Merhoutová Štěpánka, Bc. (16.04.2020)
Studijní opory - angličtina

 In the school year 2021/2022 at the Department of Epidemiology we count on full-time teaching,but if necessary, we are also ready for the distance form. In both cases the condition for the credit is 100% participation in classes. The substitution of missing practises will be possible after an agreement and depending on the epidemiological situation presence or distance. 

The full time exam has got a written part (the student draws 4 test questions, to which he answers in writing in his own words) and an oral part ( 1 question fron general and 2 from special epidemiology – according to the list of questions). Preparation time 15-20 min. 

If a distance exam is necessary, the examiner draws questions in front of the camera with the text to the student. The first four questions (the written part of the common exam) the students answer orally. Then one question from general and one from special epidemiology are drawn. The students answer immediately after drawind lots without the preparation.

 

Poslední úprava: Merhoutová Štěpánka, Bc. (05.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK