PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Preventive Medicine - EA0110018
Anglický název: Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:25/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Záměnnost : EAP0105130
Je korekvizitou pro: EA0112019
Je neslučitelnost pro: EAP0105130
Je záměnnost pro: EAP0105130
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Login to MOODLE.docx Login to MOODLE Petra Tišerová
stáhnout Syllabus of Exercises for the 5th year of general med.2022-2023.doc Syllabus 2022_2023 Petra Tišerová
Anotace -
Studium vztahu životních podmínek a životního stylu ke zdraví jednotlivcu a populacních skupin a k výskytu civilizacních nemocí. Primární a sekundární prevence ve vztahu ke speciálním lékarským oborum a k všeobecnému lékarství. Podpora a posilování zdraví v nových spolecenských a politických podmínkách. Systém monitoringu fyzikálních, chemických, biologických a sociálních faktoru životního prostredí a systém biomonitoringu. Analýza, hodnocení a rešení zdravotních rizik v pracovním a prírodním prostredí. Kontrola a hodnocení stravovacích zvyklostí a výživového stavu osob a populacních skupin.
Poslední úprava: BUKVOVA (04.11.2005)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Conditions of the end of the subject - credit

Permitted absence - 2,5 hours

Poslední úprava: Tišerová Petra (01.10.2018)
Literatura - angličtina

Public Healths

Obligatory literature:

Bencko, V. and col.: Hygiene and epidemiology, Selected Chapters, Charles University, 2004

Additional literature:

Bencko, V. and col.: Hygiene and epidemiology, Selected Chapters, Prague, 2007

Lener, J. and col.: General and environmental hygiene, Prague  1994

Lener, J. and col.: Medical hygiene, Prague 1997

 

http://www.who.int/en/

http://www.who.int/topics/child_development/en/

Poslední úprava: Tišerová Petra (22.05.2018)
Studijní opory - angličtina

All study materials are available in MOODLE system.

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=281

Poslední úprava: Tišerová Petra (27.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Conditions of the end of the subject - credit

Permitted absence - 2,5 hours

Poslední úprava: Tišerová Petra (01.10.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK