PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lékařská psychologie a etika - EA0106113
Anglický název: Medical Psychology and Ethics
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.
Mgr. Dana Chmelařová
Mgr. Anna Laurynová
MUDr. Ester Poláčková
Mgr. Kateřina Příhodová, M.A.
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
PhDr. Markéta Zajícová
Korekvizity : EA0103001, EA0103012, EA0104011, EA0104049, EA0104137, EA0104510
K//Je korekvizitou pro: EA0108120, EA0108024, EA0108023
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (31.03.2005)
Psychologické aspekty léčebně preventivní péče, komunikační dovednosti, komunikace s pacientem např. v akutní krizové životní situaci, komunikace s chronicky nemocným, onkologickým pacientem, umírajícím. Nemocně dítě v rodině, rozhovor s příbuznými pacienta, nonverbální komunikace, komplexní přístup k nemocným, základy psychoterapie, podpůrná psychoterapie, etické aspekty v medicínské praxi. Prevence konfliktů mezi zdravotníky a pacienty.
Literatura
Poslední úprava: BURIANKO (31.03.2005)

Beran J., Tumpachová N.: Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství. Praha, Karolinum 2003.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Edita Tišerová (23.05.2018)
Conditions for credit: attendance at the practice (1 absences in the semester), 2 essays (1 in the winter semester, 1 in the summer semester)
                               or attendance at the practice (1 absences in the semester) + attendance at lectures (1 absences in the semester)
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK