PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nové aspekty patobiologie nádorů - EA0106030
Anglický název: New Aspects of the Pathobiology of Tumors
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Patří mezi: Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EAV030X07
Záměnnost : EAV030X07
Je neslučitelnost pro: EAV030X07
Je záměnnost pro: EAV030X07
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (25.01.2012)
Přehled vybraných patobiologických procesů souvisejících s transformaci, růstem a šířením nádorů se zaměřením
na jejich molekulárně biologickou podstatu a strukturální změny. Zvláštní pozornost bude věnována využití
současných poznatků z patobiologie nádorů v jejich diagnostice, prognózování a terapii v rámci personalizované
medicíny.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (25.01.2012)

Bude upřesněno při výuce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (25.01.2012)

Aktivní účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK