PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna I (2) - EA0106024
Anglický název: Internal Medicine I (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Ve slož. korekvizitě pro: EA0108120
Anotace
Poslední úprava: KRAJDL (24.07.2003)
Úvod do pulmologie. Záněty plic. Plicní fibrózy. Onemocnění pleury. Nemoci průdušek. Obstrukční choroba plicní. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respirační insuficience. Úvod do kardiologie. Vrozené a získané srdeční vady. Plicní hypertenze. Plicní embolie. Cor pulmonale. Endokarditidy. Myokarditidy a kardiomyopatie. Perikarditidy. Srdeční nedostatečnost. Ischemická srdeční choroba. I, II. Arteriální hypertenze. Poruchy srdečního rytmu. Náhlá oběhová zástava. Farmakologie srdečních onemocnění. Pneumologie - Chronická bronchopulmonální choroba, Ca plic, Kardiologi
Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK