PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna I (1) - EA0106023
Anglický název: Internal Medicine I (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
MUDr. Eva Jánská
MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D.
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
MUDr. Jan Lhotský
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Ve slož. korekvizitě pro: EA0108120
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (14.03.2005)
Kardiologie: Úvod. Vrozené a získané srdeční vady. Plicní hypertenze primární a sekundární. Endokarditidy. Myokarditidy. Kardiomyopatie. Srdeční selhání akutní a chronické. ICHS - formy, dg, léčení. Poruchy srd. rytmu a převodu. Arteriální hypertenze. Plicní embolie. Pneumologie: Úvod. Vrozené vady plic a průdušek. Plicní, průduškové a pohrudniční záněty, vaskulitidy a granulomatózy. Fibrotizující procesy. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respirační insuficience. Urgentní stavy v pneumologii. Sy spánkové apnoe.
Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

Sylabus -
Poslední úprava: BURIANKO (14.03.2005)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK