PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interna I (1) - EA0106023
Anglický název: Internal Medicine I (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
MUDr. Eva Jánská
MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D.
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
MUDr. Jan Lhotský
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
Ve slož. korekvizitě pro: EA0108120
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (14.03.2005)
Kardiologie: Úvod. Vrozené a získané srdeční vady. Plicní hypertenze primární a sekundární. Endokarditidy. Myokarditidy. Kardiomyopatie. Srdeční selhání akutní a chronické. ICHS - formy, dg, léčení. Poruchy srd. rytmu a převodu. Arteriální hypertenze. Plicní embolie. Pneumologie: Úvod. Vrozené vady plic a průdušek. Plicní, průduškové a pohrudniční záněty, vaskulitidy a granulomatózy. Fibrotizující procesy. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respirační insuficience. Urgentní stavy v pneumologii. Sy spánkové apnoe.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (28.10.2019)

Required literature:
Davidson's Principles and Practice of Medicine, last ed., Author: Stuart H. Ralston et al.
The ECG Made Easy, last Edition; Author: John R. Hampton
Recommended literature:
The ECG In Practice, last ed. Author: John R. Hampton
150 ECG Problems, last Edition  Author: John R. Hampton

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (14.02.2012)

Internal Medicine - Lectures                    
course 3, General Medicine, summer semester

 • Introduction to cardiology. Diseases of the heart valves. Diseases of the myocardium (myocarditis, cardiomyopathy, tumours). Diseases of the pericardium. (Rokyta)
 • Coronary heart disease. Etiopathogenesis. Acute and chronic forms, diagnosis and treatment. (Bernat)
 • Acute and chronic heart failure. (Rokyta)
 • Disorders of heart rate, rhythm and conduction. Diagnosis, pharmacological and non-pharmacological treatment. (Vančura)
 • Pulmonary hypertension primary and secondary. Pulmonary embolism, thromboembolic disease. Cor pulmonale (Rokyta)  
 • Arterial hypertension, definition, grades. Primary and secondary hypertension. Ethiology, target organ damage. Management of hypertension, thresholds for intervention, non-drug and drug therapy. (Bernat)
 • Chronic lower limb arterial disease. Buerger´s disease. Raynaud´s disease and Raynaud´s syndrome. Acute limb ischemia. Aortic anuerysm, aortic dissection. Phlebitis and deep vein thrombosis. Lymphangoitis, lymph edema (Rokyta)
 • Respiratory disease. Key features on examination of common respiratory conditions. Investigation of respiratory disease. Inherited diseases of  the lungs. Community-acquired and nosocomial pneumonias. (Pešek/Havel)
 • Intersticial and infiltrative pulmonary diseases. Lung diseases due to organic and inorganic dusts, systemic inflammatory disease, vasculitides, granulomatous diseases. Diseases of pleura. (Pešek/Havel)
 • Obstructive pulmonary diseases. Asthma. Acute and chronic bronchitis. Chronic obstructive pulmonary disease. Bronchiectasis. Cystic fibrosis. (Pešek/Havel)
 • Tumors of the bronchus and lung. Bronchial carcinoma, differential diagnostic procedures, treatment, epidemiology. Mediastinal disorders - mediastinitis, tumours and pseudotumours of mediastinum (Pešek/Havel)
 • Acute and chronic respiratory failure. Emergency situations in pneumology, differential diagnosis of causes in acute and chronic respiratory failure, therapeutic procedures. Sleep apnea syndrome - diagnosis and therapy (Pešek/Havel)
 • Tuberculosis. Epidemiology. Diagnosis. Therapy. (Pešek/Havel)

Head of the department: Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. 
Deputy head:   Doc. MUDr. J. Eiselt, Ph.D.                                                                

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK