Předzvěst lézí prsu a in situ karcinomu prsu - EA0106003
Anglický název: Significance of Early Detection of Precursor Lesions and in Situ Breast Carcinoma
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (90)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Patří mezi: Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EAV500X04
Záměnnost : EAV500X04
Je neslučitelnost pro: EAV500X04
Je záměnnost pro: EAV500X04
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (30.08.2011)
This lection addresses clinicopathological features of precursor lesions and non-invasive breast carcinomas.
Significance of early detection of such lessions will be discussed Molecular and genetic backround of breast
cancer classification will be also presented.