PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interní propedeutika (2) - EA0105022
Anglický název: Propedeutics of Internal Medicine (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : EA0103001, EA0103012, EA0104011, EA0104137
Ve slož. korekvizitě pro: EA0108023, EA0108024, EA0108031, EA0108120
Anotace
Poslední úprava: KRAJDL (25.07.2003)
Úvod do studia vnitřního lékařství. Etický přístup k nemocnému. Anamnéza. Základní fyzikální vyšetřovací metody. Celkové vyšetření nemocného. - Lékařská dokumentace. Fyzikální vyšetření hlavy a krku. Fyzikální vyšetření hrudníku I.část. - Fyzikální vyšetření hrudníku II. část. Plicní syndromy. - Fyzikální vyšetření srdce I. část. - Fyzikální vyšetření srdce II. část. Fyzikální nálezy u nejčastějších srdečních vad. Vyšetření krevního tlaku a pulzu. - Vyšetření břicha včetně jater, žlučníku a sleziny. - Endoskopie a biopsie. Vyšetření pohybového systému, systému periferních cév a mízních uzlin.
Literatura
Poslední úprava: Stanislava Bartošová (21.10.2015)

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

RosolováH., Karlíček V.: Clinical Examination in Internal Medicine.Karolinum Press

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK