PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interní propedeutika (1) - EA0105021
Anglický název: Propedeutics of Internal Medicine (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
MUDr. Václav Hejda
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
MUDr. Jan Kotyza
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
MUDr. David Slezák
Korekvizity : EA0103001, EA0103012, EA0104011, EA0104137
XK//Ve slož. korekvizitě pro: EA0108023, EA0108024, EA0108031, EA0108120
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pracoviště vyučujících na I.IK.xls Jitka Nováková
stáhnout Praktika 2019-2020 zimní semestr I.xlsx Jitka Nováková
stáhnout Questions and info Prop in Int Med 2019_20.doc Jitka Nováková
stáhnout Syllabus Propedeutics 2019_20).xlsx Jitka Nováková
Anotace -
Poslední úprava: ARBESOVA (25.10.2005)
Úvod. Prístup k nemocnému. Etické otázky. Anamnéza. Základní fyzikální vyšetrovací metody. Celkové vyšetrení. Teplota, P,TK. Dokumentace. Vyšetrení hlavy, krku, hrudníku. Plicní syndromy. Nejcastejší nálezy na srdci. Vyšetrení bricha vc. jater, žlucníku, sleziny, též gluteální a urogenitální krajiny, vyšetrení per rectum. Endoskopie. Biopsie.Vyš. ledvin a moc. cest vc. laboratorních a zobrazovacích metod a biopsie. Biochemické a hematol. metody. EKG a další grafická a funkcní vyšetrení v kardiologii a pulmologii.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (28.10.2019)

Examination in Propedeutics in Internal Medicine at the Department of internal medicine 1, Plzeň-Lochotín has two parts, both held in one day:

Practical part:

a) The teacher chooses an appropriate patient and asks the student to perform some part of the physical examination (physicals), e.g. examination of the lungs.

b) The student approaches lege artis to the patient and asks him/her about presenting complaint. 

c) The student shall perform the given part of the physical

Should the student not be able to communicate with the patient in Czech, the teacher will help the student and interpret the questions/answers and necessary instructions to the patient during the physical, e.g. "deep breath in - deep breath out and hold!" etc.

d) The student writes (on an A4 sheet of paper) notes about presenting complaints (e.g. "86-year-old woman was admitted due to…(one or two sentences)) and also writes down the findings from the given part of the physicals (the same way as if he/she would write regular medical notes on the patient´s chart).

The teacher assisting with the communication observes the student´s work and can give additional questions/comments. The teacher writes the theme of the practical exam and the grade achieved in the Examination book. The written notes from the physicals are given to the teacher examining the oral part.

Oral part: The student draws a card with a pair of questions,  He/She has 15 minutes for preparation and then presents the topic to the examiner.

 

Propedeutics in Internal medicine

List of questions for oral examination

1.      History taking (Medical interview)

2.      Physical examination - generally. Approach to the patient

3.      General inspection (aspection) of the patient

4.      Examination of the arterial pulse and venous pressure

5.      Abnormalities of height, weight, nutritional status, stature

6.      Typical positions, movements, disorders of gait, speech

7.      Examination of respiration, breathing patterns

8.      Disturbances of conciousness, orientation and cognitive functions

9.      Disturbations of the skin, hair and nails

10. Examination of the head

11. Examination of the neck

12. Aspection of the chest, thoracic lines, the breast examination

13. Percussion of the chest

14. Auscultation of the chest, breath sounds

15. Added breath sounds, crackles, wheeze, stridor, pleural rub

16. Physical findings in mitral valvular disease

17. Vocal fremistus, vocal resonance, physical findings in pneumothorax

18. Physical findings in lung emphysema, bronchial asthma and bronchitis

19. Physical findings in pneumonias

20. Physical findings in diseases of pleura

21. Physical examination of the heart: inspection, palpation, cardiac auscultation

22. Heart sounds and their abnormalities

23. Physical findings in aortic valvular disease

24. Examination of the abdomen: inspection, percussion, auscultation

25. Examination of the abdomen: palpation

26. Examination of the liver and gall bladder

27. Examination of the spleen, lymph nodes and kidneys

28. Examination of the perianal/genitalia region, rectal examination

29. Examination of extremities and spine

30. Physical examination of the arterial and venous system

31. Description of normal physical examination

32. Non-invasive examinations in cardiology

33. Assessment of red blood cell count

34. Heart murmurs, extracardiac murmurs

35. Pulmonary embolism on ECG

36. Blood pressure measurement

37. Measuring body temperature, patterns of fever, hypothermia

38. Diuresis, abnormalities in urine volume and composition, voiding symptoms

39. Basic biochemical methods in medicine, biochemical screening

40. White blood cell count, bone marrow examination

41. Examination methods in gastroenterology 

42. Ventricular ectopic beats, ventricular tachycardia and fibrillation

43. P-pulmonale, P-mitrale

44. Cycle ergometry and treadmill excercise testing - indications, methods and assessment

45. Functional tests and imaging methods in renal diseases

46. Functional tests and imaging methods in lung disorders

47. Performing urinalysis and microscopy of urine specimen

48. Atrioventricular heart blocks

49. Supraventricular ectopic beats and tachycardias on ECG

50. Anterior myocardial infarction on ECG

51. Inferior myocardial infarction on ECG

52. Invasive investigations in cardiology

53. Characteristics of the normal ECG

54. Investigation of hemostasis

55. Atrial fibrillation and atrial flutter on ECG

56. Investigations before transfusion, pre-transfusion testing

 

 

Required literature:

 

Macleod's Clinical Examination, last Edition; Authors: Graham Douglas & Fiona Nicol & Colin Robertson.

 

The ECG Made Easy, last Edition; Author: John R. Hampton

 

Recommended literature:

 

150 ECG Problems, last Edition  Author: John R. Hampton

 

Physical Examination in Internal Medicine, Grada, last Edition, L Chrobák and coworkers

doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.

deputy head for education

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK