PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Development and Morphology of the Selected Sensory Organs (the Organs of Vision, Hearing, Equilibrium, Olfaction, and Taste) - EA0104042
Anglický název: Development and Morphology of the Selected Sensory Organs (the Organs of Vision, Hearing, Equilibrium, Olfaction, and Taste)
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:9/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
Neslučitelnost : EAV040X03
Záměnnost : EAV040X03
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (15.11.2017)
Cílem přednášek je seznámit studenty s vývojem vybraných smyslových orgánů, jejich fylogenetickou historií,
poukázat na podobnosti a odchylky ve srovnání s vývojem u vybraných živočišných druhů.
Morfologické charakteristiky (anatomicko-histologické) smyslových orgánů člověka jsou doplněny o stručné vysvětlení principu fungování smyslových orgánů,
jejich vrozené vývojové vady s odkazem na klinické aspekty.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (14.11.2017)

Presence and active communication is necessary for the credit.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (14.11.2017)

Recommended:

Mescher AL: Junqueira´s Basic Histology (text &atlas), Fourteenth Edition, International Edition 2016

Drews U.: Color Atlas of Embryology. Thieme Medical Publishers, Inc. New York, printed in Germany 1995

Csillag A.: Atlas of the Sensory Organs, Functional and Clinical Anatomy. Humana Press,      Totowa, New Jersey 2005

Further:

Stevens A., Lowe J: Human Histology. Third edition. Reprinted, Elsevier Mosby, 2011

Kierszenbaum AL, Tres LL: Histology and cell biology. Third Edition. Elsevier Saunders, Philadelphia, USA, 2012

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (24.05.2018)

Presence and active communication is necessary for the credit.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (14.11.2017)

1. Phylogenetics and ontogenetics of the selected sensory organs. Progress of the development; prenatal development of the selected sensory organs in humans; comparison with some animals. Difference in development. Anatomy, histology and embryology (including malformations) - organ of vision, clinical notes.

2. Anatomy, histology and embryology (including malformations) - organ of hearing and equilibrium. Clinical notes.

3. Anatomy, histology and embryology (including malformations) - organ of olfaction and taste. Clinical notes. Sensory “exotics”. Specific examples. Possible application of the knowledge of sensory organs in subsequent branches of study.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (14.11.2017)

Presence and active communication is necessary for the credit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK