PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metody v tkáňové kultuře a mikroskopii - EA0104041
Anglický název: Methods in Tissue Culture and Microscopy
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
Neslučitelnost : EAV030X02
Záměnnost : EAV030X02
Je neslučitelnost pro: EAV030X02
Je záměnnost pro: EAV030X02
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Zdenka Křížková (14.11.2017)
The core elective aimes at introducing students into routine running of a scientific laboratory within the context of cell culture. Basic scientific strategies in experiment planning and performing will be demonstrated. The core elective includes two introductory seminars and a practical laboratory excercise. Credits will be granted based on an active participation on the seminars and elaborating a protocol from the practical part.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Zdenka Křížková (14.11.2017)

Doporučená literatura:

Bell S, Morris K: An Introduction to Microscopy. CRC Press 2009

Philippeos C, Hughes RD, Dhawan A, Mitry RR: Human Cell Culture Protocols. Springer 2011

Teachers: Doc.Ing. Jiří Hatina, CSc., Ing. Michaela Kripnerová

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Zdenka Křížková (14.11.2017)

Teaching plan:

1. Introduction into optical, fluorescent and electron microscopy

2. Introduction into methodology of cell and tissue culture

3. Practical excercise in the cell culture laboratory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK