PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Cytogenetika - pohled z laboratorní praxe - EA0104030
Anglický název: Cytogenetics – View from Laboratory Praxis
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Neslučitelnost : EAV030X01
Záměnnost : EAV030X01
Je neslučitelnost pro: EAV030X01
Je záměnnost pro: EAV030X01
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Zdenka Křížková (03.11.2017)
This seminar extends the basic information about cytogenetics taught during the compulsory biology seminar in the first year. After a brief summary of the historical milestones in the cytogenetic field and an overview of the use of cytogenetic methods in present medicine, relevant examples from the areas of prenatal, postnatal and cancer cytogenetics are discussed.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Zdenka Křížková (03.11.2017)

I. D. Young: Medical genetics, Oxford University Press, 2010.

D. E. Rooney: Human Cytogenetics - Constitutional Analysis - Malignancy and Acquired Abnormalities, Oxford University Press, 2001.

J. L. Huret et al.: Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology [online]. http://atlasgeneticsoncology.org/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Zdenka Křížková (03.11.2017)

Morgan's fly room; Tjio and Levan – the correct number of chromosomes in humans; Lejeune and Jacobs - supernumerary copy of chromosome 21 in Down syndrome patients; Nowell and Hungerford – Philadelphia chromosome and leukemia; methodology of chromosome karyotyping; G and R banding; FISH and CGH methods; Denver and Paris cytogenetic nomenclature; ISCN and common chromosomal abnormalities; amniocentesis and prenatal screening of chromosomal abnormalities; chorionic villi sampling; microdeletion and microduplication syndromes; oncocytogenetics; the story of Gleevec; biological therapy in cancer.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK