PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie - EA0104011
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (14-80)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 22
E-Kredity: 22
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:6/5 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.
MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Korekvizity : EA0101501, EA0102001, EA0102002, EA0102003, EA0102004
K//Je korekvizitou pro: EA0105021, EA0105085, EA0105084, EA0106015, EA0106113, EA0105022
P//Je prerekvizitou pro: EA0106013, EA0106014
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout curriculum_gm.doc sylabus AJ doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
stáhnout Textbooks_gm.doc Doporučená literatura AJ doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (10.09.2007)
Fyziologie se zabývá studiem funkcí normálního zdravého lidského organizmu od úrovně podbuněčné až po úroveň orgánů
a systémů v rámci stávajícího vědeckého poznání. V prvním semestru výuky je probírána obecná fyziologie včetně
mechanizmů buněčných regulací, vzrušivé tkáně, základy imunulogie, hematologie, fyziologie smyslů a část
kardiovaskulárního systému. Jsou analyzovány zákonitosti příčinných vztahů a řízení, je zdůrazněna vzájemná interakce
jednotlivých systémů. V praktických cvičeních jsou ověřovány nejdůležitější mechanizmy a principy uvedených funkcí.

Ve druhém semestru jsou probírány regulace kardiovaskulárního systému, dýchání, endokrinologie, vybrané kapitoly z
metabolizmu, zažívacího traktu, ledvin a centrální nervové soustavy. Ve zvýšené míře je kladen důraz na způsobilost
deduktivně a samostatně pracovat. Cílem je jednak porozumět normálně fungujícímu lidskému organizmu, jednak poukázat
na klíčové děje, které se mohou stát zdrojem patologických procesů. Je budováno vědecké myšlení a základy klinického
uvažování. Trvale je zdůrazňován přístup, že dílčí funkce jsou součástí integrovaného celku - zdravého lidského
organizmu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (15.06.2014)

Vander, Sherman, Luciano: Human Physiology. McGraw-Hill, 8th edition, 2001.

Widmaier, Raff, Strang: Vander´s Human Physiology. McGraw-Hill, 10th edition, 2006.

Widmaier, Raff, Strang: Vander´s Human Physiology. McGraw-Hill, 11th edition,2008.

Widmaier, Raff, Strang: Vander´s Human Physiology. McGraw-Hill, 12th edition, 2010.

Ganong: Review of Medical Physiology. McGraw-Hill, 19th edition, 1999. 

Supplementary Textbooks 

Guyton, Hall: Textbook of Medical Physiology. Saunders/Elsevier, 11th edition, 2005.

Guyton, Hall: Textbook of Medical Physiology. Saunders/Elsevier, 12th edition, 2011.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (21.05.2018)

Credit – Requirements

·         The full attendance of the practical exercises (the absence due to serious reasons could be substituted at the end of the appropriate part of the practical exercises.

·         Pass all credit tests.

·         Protocols of the practical exercises checked and signed by the appropriate assistant professor.

 

Final Examination - Requirements

The applicants are required to have both semester credits (in the case of pre-term examination the mean mark from all computer credit tests during the year up to 2.0).

The physiology examination consists of two parts: the final computer test and the oral examination.

The computer test consists of 54 true/false questions. The student will receive one point for each correct answer. The pass mark is 38 points. The test duration is 30 minutes. If student passes the test successfully, he/she advances automatically to the consequent oral exam. If student fails, he/she does not lose the exam term and he/she can register for the next free term.

In the oral exam the student will answer 4 questions, one of them being dedicated to the practical exercises. All the questions are published in the syllabus (curriculum) with titles underlined. If student fails, he/she can register for the next free term. The successful final computer test will not be repeated.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (15.06.2014)

v přiloženém souboru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK