PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Histological slides - EA0103042
Anglický název: Histological slides
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Neslučitelnost : EAV040X04
Záměnnost : EAV040X04
Je neslučitelnost pro: EAV040X04
Je záměnnost pro: EAV040X04
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (08.11.2017)
Studující se seznámí s osvědčenými postupy pro popis histologických preparátů, které budou ilustrovány na řadě konkrétních příkladů. Bude demonstrována užitečnost znalostí obecné histologie z 1. ročníku při rozpoznávání a popisu objektů viditelných na rutinních a zkouškových preparátech ve studentských mikroskopech. Na závěr si studjící mohou v krátkém kvízu vyzkoušet své praktické dovednosti a svoji úspěšnost při rozpoznávání a popisu histologických preparátů.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (08.11.2017)

Participation in the class.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (17.02.2015)

Slípka J.: Outlines of histology. Karolinum 2004

Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Basic Histology. LANGE medical book, 2005.

Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013

Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas and Text of Histology. 6th edition. Wolters Kluwer, 2014.

Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013.

Ross M., Pawlina W.: Histology: a Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology. 6th edition. Wolters Kluwer, 2014.

Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013.

Posel P.: Sobotta. Spielend durch die Histologie. Urban & Fisher Verlag, 2007.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (17.02.2015)

participation in the seminar

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (08.11.2017)

Identification of the basic types of tissues

 • shape and size of cells
 • shape and density of nucleus
 • the nucleus-cytoplasm ratio
 • staining and structure of the cytoplasm
 • localization of structures within the cell
 • density of chromatin
 • two-dimensional profiles vs. three-dimensional structures

Strategies for a systematic description of slides

 • sampling image fields
 • using objectives with various magnifications
 • haw to prepare for the slides identification exam

Logic trees for:

 • epithelial structures
 • covering epithelia
 • muscle tissue
 • lymphoid organs
 • intrapulmonary respiratory pathways
 • blood vessels

Artifacts in slides
A short quiz

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (08.11.2017)

Participation in the class.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK