PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biofyzika - EA0102002
Anglický název: Biophysics
Zajišťuje: Ústav biofyziky (14-20)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Ing. Jiří Dejmek
Bc. Zdeněk Kubeš
MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: EA0104011, EA0104137
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (25.07.2003)
Rekapitulace středoškolské fyziky se zdůrazněním významu jednotlivých kapitol v medicínské diagnostice a terapii. Význam fyzikálních poznatků v lékařském a biologickém výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)

Hrazdíra I. a kol. Biofyzika. Avicenum 1990

Patočka S. a kol. Praktická cvičení z biofyziky. Praha SPN 1985

Bolek L., Růžička J. IBM PC - rukověť začínajícího uživatele. Plzeň ASP 1991

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK