PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Protetické zubní lékařství II. - E0210484
Anglický název: Prosthodontics
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Vyučující: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
Korekvizity : E0208472, E0208477
Anotace
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)
Praktická aktivita v realizaci komplexní orální rehabilitace snímatelnými i fixními náhradami, vč. implantace a spolupráce v týmu s dalšími odbornostmi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Cílem předmětu je posilování manuálních návyků na úroveň rutinní praxe u standardních výkonů.

Je usilováno  o nabytí praktických dovedností i nad úroveň standardních výkonů vyžadujících  komplexní týmovou spolupráci.  

Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Mazánek, J. a kol.: Zubní lékařství -propedeutika, Grada Publishing 2014
Dostálová, T.. Fixní a snímatelná protetika, Grada Publishing, Praha 2004
Krňoulová, J., Hubálková, H.: Fixní zubní náhrady, Quintessenz, Praha 2002
Hubálková,H., Krňoulová, J.: Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství, Galén, Praha 2009
Davenport J C.: Removable Partial Dentures, Wolfe Medical Publications Ltd, 1994
MacEntee, I. M.: Celková náhrada, Quintessenz, Praha 2001
Kilian Jan et al.: Prevence ve stomatologii, Galén, Praha 1999
Andrik, P.: Stomatologická protetika – 1983

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Praktická výuka v ordinaci

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích a praktikách 

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Praktická realizace standardních, nekomplikovaných defektů chrupu na základě komplexního vyšetření
Diagnostika a klasifikace vrozených a získaných rozštěpů patra a chirurgických defektů
Klinické postupy při zhotovení variant obturátorů, patrových desek, chráničů a znalost možností jejich laboratorního zhotovení a způsobů fixace
Protetická řešení defektů chrupu pomocí implantátů, plánování, spolupráce protetika a chirurga
Snímatelné náhrady a implantáty
Fixní náhrady a implantáty podmíněně snímatelné fixní náhrady

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK