PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxillofaciální chirurgie SRZ - E0210479
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery SE
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Korekvizity : E0208472, E0208474, E0209017, E0209019, E0209033, E0209034, E0209460
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (07.08.2008)
Úrazy čelistí. Úvod, etiologie. Klasifikace zlomenin. Příznaky čelistních zlomenin, vyšetření nemocného. Hojení zlomenin a
jeho poruchy. Všeobecné komplikace. První pomoc. Způsoby repozice. Fixace zlomenin. Poranění zubů, luxace čelistí.
Zlomeniny dolní čelisti. Klasifikace zlomenin střední obličej. etáže, příznaky, vyšetření, léčení. Zlomeniny baze lební.
Zlomeniny v dětském věku. Poranění slinných žláz.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (07.08.2008)

podle doporučení vyučujícího

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (23.05.2018)

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK