PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Konzervační zubní lékařství - E0210476
Anglický název: Conservative Dentistry and Endodontics
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : E0207473, E0208472
Anotace
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Přednášky a semináře poskytují studentovi kompletní přehled informací v oboru záchovného zubního lékařství, včetně vztahu k ostatním oborům stomatologie i všeobecné medicíny.
Student se seznamuje s rotační endodocií.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student získává ucelený náhled na pacienta, včetně pacientů s celkovým zdravotním rizikem.

Student má teoretické znalosti pro vyhodnocení chrupu z hlediska výskytu dentální fokální infekce.

Student zvládá všechny výkony záchovného zubního lékařství a endodoncie.

Student zná pravidla rotační endodoncie a plněni kořenových kanálku gutaperchou.

Student umí pracovat s koferdamem, má dostatečné znalosti pro zhotovení estetické kompozitní výplně metodou stratifikace a pro ošetření chrupu pomocí inlaye nebo onlaye.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

L. Peřinka: Základy klinické endodoncie
J. Stejskalová a kol.: Konzervační zubní lékařství, Galen a UK Praha nakladatelství Karolinum 2003

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (23.05.2018)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích a praktikách  

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Zajímavé rtg snímky s endodontickou problematjkou dg a ošetření
Hodnocení výplňových materiálů a chyby při jejich zpracování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK