PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dětské zubní lékařství II. - E0210360
Anglický název: Pediatric Dentistry II.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Korekvizity : E0208472
Anotace
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Semináře poskytují studentovi kompletní přehled informací v oboru dětské zubní lékařství včetně vztahu k všeobecné pediatrii
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student získává ucelený náhled na způsob stomatologického ošetřování dítěte, včetně dětí s celkovým zdravotním rizikem.

Student zvládá u dítěte provést ošetření kazů, extrakce, otisky na snímací náhrady, konzervativní ošetření parodontu

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Komínek J. aj.: Dětská stomatologie, Praha, Avicenum 1988
Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie, UP Olomouc, 2000
Kilian J. a kol.: Prevence ve stomatologii, Praha, Galén-Karolinum, 1999
Kilian J.: Úrazy zubů u dětí, Praha, Avicenum 1985
Koch,G., Poulsen,S.: Pediatric Dentistry (A clinical approach). 1st ed.
Blackwell, Munksgaard 2003, 482 s. ISBN 87-16-12271-2
Cameron,A.C., Widmer,R.P.: Handbook of Pediatric Dentistry. 2nd ed.
Mosby 2003, 414 s, ISBN 07234-33186-8

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích a praktikách  

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Preparace kavit na dočasných molárech, preparace dočasného moláru na prefabrikovanou korunku, preventivní výplň
Dlahy v dětském zubním lékařství
Rtg seminář, kontrola preparací, dlah, test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK