PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anesteziologie - E0210034
Anglický název: Anesthesiology
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (15.03.2005)
Celková a lokální anestezie, předoperační příprava, operační riziko, pooperační péče, pooperační analgezie,šok a jeho léčba, dechová nedostatečnost, možnosti léčby.
Literatura
Poslední úprava: CIRKOVA (23.08.2006)

Kasal a kol.: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péce pro lékarské fakulty. 2002; Cvachovec, Cvachovcová: Neodkladná resuscitace. 1998 (pro hlubší studium); Cerný a kol.: Invazivní hemodynamické monitorování v praxi; Pocta: Kompendium neodkladné péce. 1996; Ševcík P., Cerný V., Vítovec J.: Intenzivní medicína. Praha Galén 2000; Treška V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oboru. Grada Publishing Praha 2003; Basket: Practical Procedures in Anaesthesia and critical Care. 1995; Rushman: Lee´s Synopsis of Anaesthesia. 1999.

Sylabus
Poslední úprava: BURIANKO (15.03.2005)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK