PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální medicína - E0209475
Anglický název: Oral Health Medicine
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
V rámci přednášek jsou studenti seznámeni se všemi typy patologických projevů na ústní sliznici.
Studenti jsou informováni o projevech AIDS na ústní sliznici.
Studentovi jsou podány informace o poruchách slinné sekrece a onemocnění slinných žláz.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student rozliší zdravou a patologicky změněnou sliznici a rozpozná základní slizniční eflorescence.

Chápe význam dispenzarizace pacientů s leukoplakií.

Student umí diagnostiku typických slizničních onemocnění.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Slezák,R.: Infekční choroby ústní sliznice
Slezák,R., Dřízhal,I.: Atlas chorob ústní sliznice

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích   

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Anatomie a fyziologie ústní sliznice, vyšetření u chorob ústní sliznice
Infekční stomatitidy
Onemocnění ústní sliznice s imunitní etiologií
Alergické, toxické a toxoalergické projevy na ústní sliznici
Cheilitidy, specifické záněty
Prekancerózy
Projevy systémových onemocnění na ústní sliznici
Glossodynie, stomatodynie
Choroby slinných žláz, poruchy slinné sekrece
Glossitidy, povlak jazyka
Poruchy chuti, foetor ex ore
Choroby ústní sliznice provázené poruchami keratinizace
Projevy AIDS na ústní sliznici, paraneoplazie
Významné syndromy s projevy na ústní sliznici

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK