PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Management - E0209470
Anglický název: Management
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Robert Houba, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Anotace
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Předmět poskytuje studentovi základní informace provozu řízení zubní ordinace a způsobech úhrady zdravotní péče.
Přednášky obsahují informace o způsobech komunikace s pacienty, včetně pacientů handicapovaných.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Student má základní znalost o organizaci práce a ekonomiky v zubní ordinaci.
Student zná základní pravidla komunikace s pacienty i ostatními subjekty.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2018)

Houba R., Zemen J., Bartáková V.: Rukověť zubního lékaře - pacient se zdravotním rizikem. Praha, Havlíček Brain Team, 2016.

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích   

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Organizace a funkce ČSK.
Provoz zubní ordinace z pohledu organizace práce a ekonomiky.
Problematika úhrady zdravotní péče z pohledu praktického zubního lékaře.
Komunikace s pacientem v zubní ordinaci.
Psychologický přístup k pacientovi, včetně handicapovaného pacienta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK