ORL - E0209460
Anglický název: Ear, Nose and Throat Diseases
Zajišťuje: Klinika ORL (14-460)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. David Slouka, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Vladan Hrabě
MUDr. Filip Ruml
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
MUDr. David Slouka, Ph.D.
MUDr. Monika Vohlídková
Korekvizity : E0206015, E0207025
Je korekvizitou pro: E0210361, E0210477, E0210485, E0210481, E0210483, E0210479
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Stanislava Síbalová (02.11.2017)
Výuka probíhá v seminární místnosti ORL kliniky - FN Bory, pavilon č.22, 5.patro.

Koncepce oboru ORL a jeho historie. Onemocnění zevního ucha. Akutní a chronická zánětlivá onemocnění středouší. Komplikace zánětů středouší. Nádorová onemocnění ucha. Poruchy sluchu. Chirurgická léčba zánětů středouší a nedoslýchavosti. Akustická protetika a léčba hluchoty. Vyšetřovací metody sluchu. Onemocnění nosu a vedlejších dutin nosních. Operace nosu a VDN. Onemocnění hltanu. Zánětlivá onemocnění hrtanu. Nádory hrtanu. Chrirurgická léčba nádorů hrtanu. TNM systém. Poruchy řeči a hlasu a jejich rehabilitace. Vyšetřovací metody vestibulologie. Moderní trendy vyšetřovacích metod a terapie.

Absolvent studia získá přehled o spektru medicínské péče, provozu a organizaci práce na ORL klinice LF UK a FN Plzeň. Seznámí se s problematikou oboru, jeho specifiky a společnými tématy s obory příbuznými. Během teoretických přednášek jsou probrána stěžejní témata oboru, v rámci praktické výuky se studenti seznámí s prací na oddělení, operačním sále i ORL ambulancích. V návaznosti na znalosti z předchozích klinických i preklinických oborů studenti získají přehled a znalosti o souvislostech oboru ORL s ostatní medicínou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná:
Hybášek I.: Ušní, nosní a krční lékařství, 1.vydání 1999, GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-7184-949-9
Doporučená:
eORL prof.Hybáška, http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=18
Slouka D.: Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-952-0
PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731910_Hrtan_Rakovina_hrtanu_Osetrovani_po_totalni_laryngektomii
Slouka D.: Obstrukční syndrom spánkové apnoe, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-953-7
PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309732241_Obstrukcni_syndrom_spankove_apnoe
Slouka D.: Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi, 1. vydání 2014, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-968-1
PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731904_Lasery_pri_vykonech_v_ambulantni_a_klinicke_praxi

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Stanislava Síbalová (23.05.2018)

Podmínkou zápočtu je docházka na seminářích  (1 absence je tolerována).  

Požadavky ke zkoušce jsou: zápočet, znalosti v oboru otorinolaryngologie v rozsahu seminářů, přednášek a uvedené literatury.  

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Základy fyzikálního vyšetření v otorinolaryngologii
Fyziologický nález v oblasti hlavy a krku
Základy otologie, otoneurologie , vestibulologie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy audiologie a foniatrie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy rinologie . Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Problematika dutiny ústní a hltanu. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Problematika slinných žlaz. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Problematika štítné žlázy. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy spánkové mediciny. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy laryngologie a problematika zevního krku. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Specifika onkologie v otorinolaryngologii
Operační přístupy v otolaryngologii
Postavení otolaryngologie v medicině, příbuzné obory, principy multidisciplinárního přístupu
Kazuistiky z oboru

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.