PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ortodoncie I. - E0208476
Anglický název: Orthodontics
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Ladislav Bernát, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Hana Böhmová
MUDr. Jana Oulická
MUDr. Jan Tichý
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Předmět obsahuje základní informace o problematice ortodontických anomálií.
Studenti jsou informováni o etiologii, klasifikaci a diagnostice ortodontických anomálií.
Studenti jsou seznámeni se základy ortodontické terapie snímacími a fixními aparáty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Studenti rozpoznají základní anomálie postavení zubů i mezičelistní anomálie.

Studenti chápou biologické principy ortodontické léčby, rozpoznají jednotlivé typy snímacích aparátů i jejich aktivní prvky.

Studenti rozumí principu ortodontické léčby fixními aparáty.

Literatura
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

MUDr.I.Šubrtová: Vybrané kapitoly z ortodoncie, Karolinum,Praha 1993;
Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I., II.; UP Olomouc, Olomouc 2001;
Andrik, P.: Čelustná ortopedia, Osveta Martin 1970
Profit W.R.: Contemporary Orthodontics. Mosby, 3th ed., 2001

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, E-learning

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Charakteristika oboru ortodoncie, eugnacie, vývoj chrupu
Klasifikace ortodontických anomálií
Růst a vývoj čelistí
Vyšetřovací metody v ortodoncii
Extrakce v ortodoncii
Snímací a fixní aparáty
Ortodontická terapie obecně
Biologická podstata pohybu zubu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK