PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Parodontologie I. - E0208473
Anglický název: Parodontology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Korekvizity : E0204477, E0206096, E0206470
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
V rámci přednášek je student informován o patologii parodontu a klasifikaci parodontopatií.
Student je seznámen s významem konzervativní terapie u parodontopatií, s možnostmi chirurgické léčby parodontopatií a významem protetického ošetření.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student rozpozná zánětlivě změnou gingivu, je schopen klinicky i rentgenologicky vyhodnotit ztrátu alveolární kosti a určit stupeň postižení parodontu, rozpozná obnaženou furkaci.

Umí samostatně provést konzervativní ošetření parodontu a rozumí termínu traumatická artikulace.

Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (21.09.2007)

Mutschelknauss.R.E.: Praktická parodontologie Quintessenz, Praha 2002, 532 s.

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích,test

Požadavek ke zkoušce: zápočet, teoretické znalosti

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Patologie parodontu, gingivitidy, parodontitidy
Klasifikace parodontopatií
Konzervativní terapie parodontopatií, schéma parodontologické léčby, iniciální, udržovací a podpůrná fáze léčby
Chirurgická léčba parodontopatií
Traumatická artikulace, ošetření postižených furkací
Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
Endodontická a ortodontická problematika v parodontologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK