PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Prázdninová praxe III. - E0208250
Anglický název: Summer Practice
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)
Délka praxe: 4 týdny
Praxe je určena k praktickému procvičení základních znalostí studenta
Sylabus úkonů:
kompletní vyšetření ústní dutiny, odstranění zubního kamene a konzervativní ošetření parodontu, hygienická instruktáž pacienta, preparace kavity a zhotovení amalgámové výplně (včetně slotové preparace), preparace kavity a zhotovení fotokompozitní výplně, preparace kavity a zhotovení výplně ze skloionomerního materiálu, aplikace povrchové, infiltrační a svodné anestézie, zhotovení a odečtení intraorálního rtg, OPG, diagnostika onemocnění zubní dřeně a periodoncia, kompletní endodontické ošetření jedno kořenových i více kořenových zubů, preparace zubu na protetickou korunku, zhotovení otisků na fixní a snímatelné náhrady, registraci i rekonstrukce mezičelistních vztahů, odevzdání fixní i snímatelné protetické práce, artikulace protetické práce, základní diagnostika patologických stavů orofaciální oblasti, ošetření dentitio difficilis, jednoduché a komplikované extrakce zubů, jednoduché výkony dentoalveolární chirurgie (incize, výměna drénu, sutura)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK