PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Chirurgie I. - E0208033
Anglický název: Surgery
Zajišťuje: Klinika chirurgická (14-400)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Vyučující: doc. MUDr. Bohuslav Čertík, Ph.D.
MUDr. Jakub Fichtl, Ph.D.
MUDr. Jan Geiger
MUDr. Hana Hladová
MUDr. Karel Houdek, Ph.D.
MUDr. Jiří Hrabák
MUDr. Tomáš Kural, Ph.D.
MUDr. Petr Novák, Ph.D.
MUDr. Karel Rupert, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
doc. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
MUDr. Václav Vacek
MUDr. Vladimír Veselý
doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
MUDr. Ondřej Vyčítal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Je korekvizitou pro: E0209034
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (20.11.2017)
Obecná chirurgie. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie. Rehabilitace chirurgických nemocných. Ortopedická protetika. Endokrinochirurgie. Chirurgie kýl. Chirurgie trávicího traktu. Hepatopankreatobiliární chirurgie. Náhlé příhody břišní. Dětská chirurgie. Cévní chirurgie. Hrudní chirurgie. Traumatologie hrudníku a břicha.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Třeška V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha, Grada Publishing, 2003.
Třeška V. a kol. Transplantologie pro mediky, Praha, Karolinum, 2002.
Hoch J., Leffler J. a kol.: Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha, Maxdorf, 2011.
Krška Z., Hoskovec D., Petruželka L. a kol.: Chirurgická onkologie. Praha, Grada Publishing, 2014.
Třeška V. a kol.: Traumatologie břicha a retroperitonea. Plzeň, NAVA, 2013.
Skalický T., Třeška V., Šnajdauf J., Kala Z. a kol.: Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha, Maxdorf, 2011.
Vodička J a kol.: Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha, Karolinum, 2014.
Vodička J. a kol.: Traumatologie hrudníku. Praha, Galén, 2015.
Zeman M., Krška Z. a kol.: Chirurgická propedeutika. 3. vydání. Praha, Grada Publishing, 2011.
Zeman M., Krška Z. a kol.: Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha, Galén, 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Petra Koukolíčková (21.05.2018)

Docházka a zápočet

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Obor chirurgie, jeho náplň a historie. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření. Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii. Sepse. Anaerobní a smíšené infekce. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky. Nozokomiální infekce. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem. Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce. Problematika výživy a intenzívní péče v chirurgii. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění. Obecné zásady chirurgické léčby. Příprava nemocného k operaci. Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium. Základní chirurgické výkony obecné povahy. Základní pravidla pooperační péče. Komplikace v oblasti operační rány. Pooperační komplikace gastrointestinální. Pooperační komplikace respirační. Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické. Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické. Transfuze krve. Šok. Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Tepelná poranění. Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie. Rehabilitace chirurgických nemocných. Ortopedická protetika, obvazové techniky. Endokrinochirurgie, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek. Chirurgie kýl. Chirurgie jícnu - nenádorová a nádorová onemocnění. Chirurgie žaludku - vředová choroba gastroduodenální, nádory žaludku. Chirurgie duodena a tenkého střeva, Crohnova choroba. Chirurgie tlustého střeva - zánětlivá onemocnění tlustého střeva, nenádorová onemocnění anorekta, kolorektální karcinom. Chirurgie jater - benigní a maligní nádory, portální hypertenze. Chirurgie žlučových cest - cholecystolitiáza a její komplikace, diferenciální diagnostika obstrukčního ikteru. Chirurgie sleziny. Chirurgie pankreatu. Chirurgie retroperitonea. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Zánětlivé náhlé příhody břišní. Ileózní náhlé příhody břišní. Traumatologie břicha. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku. Ischemická choroba dolních končetin. Diabetická noha. Aneurysma aorty a periferních tepen. Akutní končetinová ischémie. Orgánové transplantace. Pleurální syndromy. Primární a sekundární nádory plic. Poranění hrudníku. Záněty a nádory mediastina. Záněty a nádory prsu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK