PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Infekce a Epidemiologie - E0207925
Anglický název: Infectious Diseases and Epidemiology
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: MUDr. Jana Táborská, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (11.10.2007)
Infekční průjmová onemocnění. Akutní virové hepatitidy. Neuroinfekce. AIDS. Respirační infekce. Exantémová infekční onemocnění. Uzlinový syndromZáklady metodologie epidemiologických studií
Nosokomiální a profesionální infekce. Očkování.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (11.10.2007)

Havlík J. a kol. : Infektologie. Učebnice pro lékařské fakulty. Praha Avicenum 1990Havlík J. a kol. : Příručka infekčních a parazitárních nemocí. Praha Avicenum 1985Lobovská A.: Infekční nemoci. Učebnice pro lékařské fakulty stomatologický směr Praha Karolinum 2001Havlík J. et al.: Infekční nemoci. 2.rozšířené vydání Praha Galén 2002

Goepfertová, D. a kol.:Epidemiologie infekčních nemocí. Praha, Karolinum, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: Petr Leba (11.10.2007)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK