PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dětské zubní lékařství I. - E0207471
Anglický název: Paediatric Dentistry I.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Náplní oboru je kompletní stomatologická problematika u dětských pacientů, studenti jsou seznámeni se zásadami jednání s dětmi a s odlišnostmi v ošetřování dospělých a dětských pacientů.
Studenti jsou informováni o syndromu týraného dítěte.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Studenti rozpoznají dočasné a stálé zuby, znají dobu prořezávání stálých i dočasných zubů.

Studenti znají následky předčasné ztráty dočasných zubů a chápou význam profylaktických opatření.

Studenti znají zásady jednání s dětskými pacienty a jejich rodiči.

Studenti chápou problematiku ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem.

Studenti umí vyhodnotit rentgenové snímku u dětských pacientů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Komínek J. aj.: Dětská stomatologie, Praha, Avicenum 1988
Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie, UP Olomouc, 2000
Kilian J. a kol.: Prevence ve stomatologii, Praha, Galén-Karolinum, 1999
Kilian J.: Úrazy zubů u dětí, Praha, Avicenum 1985
Koch,G., Poulsen,S.: Pediatric Dentistry (A clinical approach). 1st ed.
Blackwell, Munksgaard 2003, 482 s. ISBN 87-16-12271-2
Cameron,A.C., Widmer,R.P.: Handbook of Pediatric Dentistry. 2nd ed.
Mosby 2003, 414 s, ISBN 07234-33186-8
Merglová V., Hecová H.: Praktická cvičení z dětského a konzervačního lékařství, Karolinum 2010

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Náplň a úkoly dětského zubního lékařství.
Stomatologické vyšetření dítěte.
Anatomie dočasných zubů.
Prořezávání zubů, komplikace.
RTG vyšetření v dětském zubním lékařství.
Zásady jednání s dětmi, psychoprofylaxe.
Anestézie v dětském zubním lékařství.
Ošetřování dětí v celkové anestézii.
Kaz v dočasném chrupu.
Předčasné ztráty dočasných zubů a jejich význam.
Záchovná stomatologie v dětském věku.
Výplňové materiály v dětském zubním lékařství.
Extrakce zubů u dětí, indikace, kontraindikace, komplikace.
Úrazy zubů u dětí.
Protetické náhrady a terapeutická zařízení v dětském věku.
Ošetřování zubů s nedokončeným vývojem.
Chirurgické výkony v dětském zubním lékařství.
Parodontopatie u dětí, onemocnění ústní sliznice u dětí.
Onemocnění mízních uzlin v orofaciální oblasti u dětí.
Otoky a asymetrie obličeje dětí.
Diferenciální diagnostika.
Poruchy vývoje zubů.
Syndrom týraného dítěte.
Ošetřování HIV+ dětí.
Praktická interpretace rtg snímků v dětském zubním lékařství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK