PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dermatovenerologie - E0207370
Anglický název: Dermatovenereology
Zajišťuje: Dermatovenerologická klinika (14-370)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
MUDr. Barbora Divišová, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
MUDr. Jan Říčař, Ph.D.
Korekvizity : E0203004, E0203010, E0204010, E0204011
Anotace -
Poslední úprava: Jana Altmanová (14.11.2017)
Dermatovenerologie se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením a výzkumem kožních nemocí a pohlavně přenosných chorob. Studenti zubního lékařství se během přednášek a praktických cvičení seznámí se základními informacemi z Obecné dermatologie (anatomie a fyziologie kůže, kožní imunutní systém), s principy vyšetření dermatologického pacienta a s diagnostickými a léčebnými postupy. Ve Speciální dermatologii je kladen důraz na znalosti dermatovenerologické problematiky ve vztahu k oboru zubního lékařství, a to zvláště na autoimunitní choroby, infekční kožní choroby, lékové reakce, kožní nádory a kožní nemoci v oblasti obličeje a hlavy. Z pohlavně přenosných chorob se pozornost zaměřuje především na problematiku syfilis a HIV infekce.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Pizinger K: Dermatovenerologie (skripta), Plzeň Euroverlag 2012 (koupě - sekretariát kliniky - 2. patro, pavilon 22)
Výukový portál Mefanet - http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=8
Doporučená literatura:
Štork J. a kol. : Dermatovenerologie. Praha Galen 2013, druhé vydání
Cetkovská, P., Pizinger, K., Štork, J.: Kožní změny u interních onemocnění, Praha Grada 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jana Altmanová (15.11.2017)

Ke zkoušce je nutný zápočet zapsaný v indexu!!

Pokud se student ze zkoušky neomluví - termín propadá, tzn. student přichází o termín.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Anatomie a fyziologie kůže, etiopatogeneze kožních nemocí, vyšetření dermatologického pacienta, morfologie kožních změn
Diagnostika kožních chorob, vyšetřovací metody v dermatologii,  dermatopatologické změny v kůži, imunologie kůže a imunologická vyšetření
Systémová, zevní a fyzikální terapie kožních chorob,  dermatochirurgie
Infekční kožní nemoci
Nemoci ze skupiny ekzémů a dermatitid
Kopřivka, kožní polékové reakce, angioedém
Erytemato-papulo-skvamózní choroby (psoriáza, lichen, erytémy aj.)
Puchýřnaté choroby
Pustulózní choroby
Choroby s postižením vaziva
Nemoci cév a podkožního tuku
Základy dermatologické flebologie
Vývojové poruchy a genodermatózy
Nemoci kožních adnex (žláz, vlasů, nehtů)
Kožní nádory, paraneoplastické projevy
Melanom a melanocytové névy
Kůže a systémová onemocnění
Diferenciální diagnostika kožních chorob
Nejčastější dermatózy obličeje a hlavy
Pohlavní choroby a pohlavně přenosné nemoci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK