Oftalmologie - E0207036
Anglický název: Ophthalmology
Zajišťuje: Klinika oční (14-450)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Šárka Belfínová
MUDr. Marie Jurčuková
MUDr. Zdeněk Kasl, Ph.D.
MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0205500, E0206014, E0206015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kristýna Hanová (08.11.2017)
Výuka probíhá v seminární místnosti Oční kliniky FN Lochotín, vchod E, 4. patro.
Přednášky se (po upřesnění vyučujícími) většinou konají v seminární místnosti I.Interní kliniky (vchod B, 1 podzemní podlaží).

Oftalmologie - historie, vztah k ostatním oborům medicíny. Anatomie a fyziologie oka. Klinické vyšetření oka a jeho funkce. Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii. Poruchy refrakce oka. Brýle, kontaktní čočky, chirurgie refrakce. Onemocnění víček, očnice a předního segmentu oka. Onemocnění sklivce a sítnice, pars plana vitrektomie. Dětská oftalmologie, strabismus a amblyopie. Neurooftalmologie. Onemocnění čočky a moderní způsoby operace katarakty (přenos operací z operačního sálu). Glaukom - konzervativní a chirurgická léčba. Oční traumatologie a první pomoc. Systémová onemocnění a oko.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. Galén Karolinum 2017
Kraus H.: Kompendium očního lékařství. Praha Avicenum 1997

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kristýna Hanová (26.09.2017)

 

Získání zápočtu a znalosti v rozsahu seminářů přednášek a uvedené literarury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Oftalmologie - historie, vztah k ostatním oborům medicíny.
Anatomie a fyziologie oka.
Klinické vyšetření oka a jeho funkce.
Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii.
Poruchy refrakce oka.
Brýle, kontaktní čočky, chirurgie refrakce.
Onemocnění víček, očnice a předního segmentu oka.
Onemocnění sklivce a sítnice, pars plana vitrektomie.
Dětská oftalmologie, strabismus a amblyopie.
Neurooftalmologie.
Onemocnění čočky a moderní způsoby operace katarakty
Glaukom - konzervativní a chirurgická léčba.
Oční traumatologie a první pomoc.
Systémová onemocnění a oko.