PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Infekce a epidemiologie - E0207025
Anglický název: Infectious Diseases and Epidemiology
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Vyučující: MUDr. Andrej Bebjak
MUDr. Jana Braunová
MUDr. Sam Hofman
MUDr. Hana Jelínková
MUDr. David Jilich
MUDr. Alena Koubová
MUDr. Petra Máchová
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
MUDr. Jana Váchalová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0205084, E0206014, E0206085
Je korekvizitou pro: E0209460, E0209033
Anotace -
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (13.11.2017)
Infekční průjmová onemocnění. Akutní virové hepatitidy. Neuroinfekce. AIDS. Respirační infekce. Exantémová infekční onemocnění. Uzlinový syndromZáklady metodologie epidemiologických studií
Nosokomiální a profesionální infekce. Očkování.


Epidemiologie: výuka probíhá ve FN Bory, pavilon 4, zadní vchod, 1.p.
Obecná epidemiologie; dezinfekce a sterilizace; epidemiologie infekčních průjmových onemocnění, přírodně ohniskových nákaz, virových hepatitid, infekce HIV; nozokomiální a profesionální infekce, očkování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Husa D. a spol.: Infekční lékařství. Skripta LFUM Brno 2013
Doporučená literatura:
Staňková,M. a spol.: Repetitorium infekčních nemocí. Praha Triton 2008
John E. Bennett, MD, MACP, Raphael Dolin, MD and Martin J. Blaser MD: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, Saunders, 2015, 8 ed., 3904 pp.
Epidemiologie:
Göpfertová, D., Pazdiora, P., Dáňová, J.: Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí, 2013

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (23.05.2018)
  • Absolvování výuky praktické i teoretické části s možností jedné absence.
  • Ke zkoušce musí mít student psací pomůcky.
  • U zkoušky nesmí mít student u sebe mobilní telefon a jiné nedovolené pomůcky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Okruh I
Infekční onemocnění gastrointestinálního traktu a infekční nemoci jater
Střevní infekce virového a bakteriálního původu včetně toxikóz (klinický obraz, diagnostika, léčba, prevence). Diferenciální diagnostika průjmových onemocnění infekční a neinfekční etiologie.
Komplikace průjmových infekčních onemocnění. Výskyt, epidemiologie, klinický obraz a léčba virové hepatitidy A, B, C, D, E. Diferenciální diagnostika akutních hepatitid (infekčního a neinfekčního původu).
Profylaxe virových hepatitid.
Epidemiologie: Obecná epidemiologie: základní charakteristiky, osoba, místo, čas, typy studií, trendy infekčních onemocnění.
Okruh II
Exantémová onemocnění a uzlinový syndrom
Typy enantémů, patogeneze enantémů, diferenciální diagnostika exantémových nemocí. Bakteriální a virové exantémové choroby. Diagnostika, léčba, profylaktická opatření. Diferenciální diagnostika infekčních a neinfekčních příčin uzlinového syndromu zejména v orofaciální oblasti. Infekční příčiny uzlinového syndromu: virové, bakteriální, parazitární.
Epidemiologie: Dezinfekce a sterilizace: základní pojmy, asepse, antisepse, výsledky kontrol se zaměřením na stomatologická pracoviště, nosokomiální a profesionální infekce.
Okruh III
Neuroinfekce - bakteriální a aseptické meningitidy
Epidemiologická anamnéza, klinický obraz, diagnostický postup, diferenciální diagnostika meningeálního syndromu. Purulentní meningitidy (hemofilová, pneumokoková meningitida, meningitidy novorozenců). Meningokoková invazivní onemocnění. Sepse, septický šok.
Virové meningitidy a encefalitidy. Onemocnění přenášená klíšťaty - klíšťová encefalitida, lymeská borelióza, ehrlichióza, ricketsióza, tularémie. Parotitis epidemica a komplikace CNS.
Epidemiologie:Epidemiologie infekčních průjmových onemocnění, aktuální situace u nás i ve světě, prevence.
Okruh IV
Virové a bakteriální respirační infekce
Herpesvirové infekce, varicella, herpes zoster, chřipka, RS virové infekce, akutní laryngotracheobronchitida, epiglotitida, aktinomykóza.
Epidemiologie: Přírodně ohniskové nákazy: epidemiologická situace nejdůležitějších infekcí, prevence.
Okruh V
AIDS
AIDS jako následek infekce HIV. Projevy infekce HIV v orofaciální oblasti. Oportunní infekce a nádory asociované s AIDS.
Epidemiologie: Virové hepatitidy: epidemiologie virových hepatitid A,B, C, E, prevence.
Okruh VI
Epidemiologie: Očkování: typy vakcín, očkovací kalendář v ČR.
Okruh VII
Epidemiologie: Epidemiologie infekce HIV: surveillance infekce, preventivní opatření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK