PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Konzervační zubní lékařství a endodoncie I. - E0206475
Anglický název: Conservative Dentistry and Endodontics
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Vyučující: MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
MUDr. Jaroslava Stehlíková
doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Student je seznámen s histopatologickou klasifikací onemocnění zubní dřeně a periodoncia a získá potřebné znalosti pro klinickou a rentgenologickou diagnostiku těchto onemocnění.
Student je seznámen s ručními metodami odstranění zubní dřeně a opracování kořenového kanálku.
Student je poučen o významu výplachového protokolu, správně zhotovené kořenové výplně a postendodontického ošetření.
V letním semestru student získá poznatky z minimálně intervenční stomatologie. Je seznámen s pravidly a možnostmi estetického ošetření chrupu ve frontálním úseku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student je schopen diagnosticky odlišit jednotlivá onemocnění zubní pulpy a periodoncia.

Student získá dostatečné poznatky pro praktické provedení exstirpace vitální zubní dřeně i pro ruční opracování kořenových kanálků.

Student chápe význam výplachového protokolu a řádně zhotovené kořenové výplně.

Student má dostatečné znalosti pro praktické provádění endodontického ošetření u pacienta.

Student chápe význam rentgenového snímku při provádění endodoncie.

Student chápe nezbytnost individuálního přístupu k ošetřování kariézních lézí s ohledem na celkový stav chrupu a rozsah kariézních defektů.  

Student má teoretické znalosti pro provádění estetické stratifikace výplní.

Student zná možnosti a rizika bělení chrupu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Novák L. a kol. : Základy záchovné stomatologie, Praha, Avicenum 1981
Merglová V., Hecová H.: Praktická cvičení z dětského a konzervačního lékařství, Karolinum 2010

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Základní teoretické znalosti potřebné pro endodoncii, diagnostika endo onemocnění a ošetřovací metody u zubů s dokončeným vývojem u dospělých pacientů
Klinická dg kazu blízkého dřeni, poranění zubní dřeně a vitální metody ošetření pulpy (NPD a PPD)
Klinická dg pulpitid, pulpoperiodontálního sy a apikálních periodontitid
Obecné zásady ošetření kořenového kanálku, specifika ošetření po exstirpaci vitální dřeně a ošetření infikovaného kořenového kanálku.Trepanace zubu a otevření dřeňové dutiny, získání přístupu , rozšíření vchodu a gingivální třetiny koř. kanálku
Stanovení pracovní délky , způsoby a provedení, mechanické opracování koř. kanálku ručními nástroji
Funkce jednotlivých ručních kořenových nástrojů a technika práce s nimi ( reaming, filling a balanced force) a metodiky práce s nimi( Step back, Crown down), kombinace technik a výplachy koř. kanálku
Plnění koř. kanálku- metodiky: s centrálním čepem, laterální kondenzace a vertikální termokondenzace gutaperči , rekonstrukce zubní korunky po endo ošetření plastickými výplněmi
Možnosti hojení po endo ošetření a kontroly

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK