PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Protetické zubní lékařství I. - E0206473
Anglický název: Prothetic dental medicine
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
Vyučující: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)
Obsahem přednášek je poskytnutí detailní informace z hlediska indikací, ordinační i laboratorní fáze zhotovení celkových zubních náhrad, jejích užívání, oprav a úprav.
Informace je poskytnuta komplexně tak, aby byl student schopen samostatně připravit ordinační podklady pro jejich laboratorní zhotovení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Student chápe význam propojení ordinační a laboratorní fáze z hlediska úspěšnosti zhotovení náhrad, stejně jako okolnosti fyziologicko-anatomické ústící v úspěšné ošetření celkovými snímatelnými náhradami.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

<Chlanová, A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky, Karolinum,Praha 1997
Zicha, A., Herzog, I.: Complete dentures, Karolinum, Praha 2001
Zicha A. Totální náhrady chrupu, Karolinum, Praha 1998
Mazánek, J. a kol.: Zubní lékařství -propedeutika, Grada Publishing 2014
Vacek M. a kol.: Stomatologické materiály, Praha, Avicenum, 1980
Bittner J.: Zhotovování stomatologických protéz I. a II., Praha, Avicenum, 1984
Bittner J.: Protetická technologie, SCIENTIA MEDICA, 2001
A.Roy Macgregor : Clinical Dental Prostetics, Wright 1986
D.J.Neill,R.I.Nairn: Complete Denture Prosthetics Wright 1986
MacEntee, Michael, I.: Celková náhrada –klinický průvodce, Quintessenz, Praha 2001

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Přednášky s obrazovou dokumentací, modelová demonstrace 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Ordinační fáze:
Úvod do protetiky. Aplikovaná anatomie protézního lože. Anamnéza a vyšetření bezzubého pacienta. Preprotetická chirurgie u bezzubých pacientů. Otisky bezzubých pacientů. Stanovení mezičelistních vztahů. Výběr zubů. Artikulační přístroje a montáž modelů. Zásady stavění zubů. Zkouška modelů protéz. Odevzdání náhrad. Instruktáž pacienta, domácí péče. Relining, rebazování, opravy. Immediátní a hybridní náhrady.

Laboratorní fáze:
Zhotovování modelů z předběžných otisků. Příprava speciálních otiskovacích lžic. Zhotovení definitivních sádrových modelů a voskových nákusných valů. Stavění zubů v okludoru a průměrném artikulátoru. Modelace náhrady. Kyvetování. Polymerace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK