PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Klinické zubní lékařství II. - E0206470
Anglický název: Clinical Dentistry II.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Korekvizity : E0203470, E0204045, E0204477
Je korekvizitou pro: E0208472, E0207473, E0208477, E0208473, E0208474
Anotace
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Student praktikuje na odděleních záchovného zubního lékařství, dentoalveolární chirurgie, parodontologie a protetiky
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student u pacientů provádí pod dohledem odborného asistenta jednodušší ošetřovací úkony jako je ošetření kazů, jednoduché extrakce, výměny drenů, otisky na snímací náhrady, konzervativní ošetření parodontu, hygienickou instruktáž.

Literatura
Poslední úprava: BURIANKO (21.08.2006)

Škach,M. a kol.: Onemocnění ústní sliznice, Praha, Avicenum 1982

Toman, J., Halmoš, Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984

Komárek, S., Koupil, J.: Klinická endodoncie (skripta Hradec Králové)

Komárek, S., Novák, L.: Estetické výplně v zách

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (23.05.2018)

Požadavek k zápočtu: účast na praktikách 

Student musí mít bílý plášť a zdravotnickou obuv. 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Systém práce ve výukové ordinaci, extraorální a intraorální vyšetření, CPITN, vedení dokumentace a notýsku
Preparace a zhotovení amalgámové výplně, použití matrice (step by step) 46 MOD, car. pulp. prox., Calxyd, Carbofine AMG, 47 C, car. med. Carbofine AMG
Amalgám – složení, rozdělení amalgámů, výhody, nevýhody, riziko
Amalgám preparace a zhotovení skloionomerní výplně 46 C, 11 DP (distopalatinálně), car. med., chemicky tuhnoucí SIC 45 C,21 C, car. med. Kavitan LC
Skloionomerní cementy – klasické, modifikace, vlastnosti, použití
Preparace a zhotovení kompozitní výplně, 11 PMV car. med. Compolux, 45 OD, car. med., fotokompozit dle nabídky, 47 OL car. med.,
Kompozitní pryskyřice a adhezivní systémy – složení, vývoj, použití
Anatomie endodontu jednotlivých zubů, 11 PDI, car. pulp. prox., fotokomp., 21 VMI, car. med. fotokomp.
Kořenové nástroje, rozdělení podle ISO normy, postup při endodontic. ošetření
Kaz blízký dřeni, NPD; PPD – indikace, provedení, hojení, endodontický zub 46(36) přístupová kavita O, nalezení, zprůchodnění a rozšíření k.kk. na ISO 40
Záněty dřeně akutní a chronické – rozdělení, diagnostika, Baumeho klasifikace
Terapie pulpitid, plnění zubu 46(36) laterální kondenzací, gutaperči
Diagnostika a terapie zubu s odumřelou pulpou – nekróza, gangréna, periodontitis – acuta, chronica, acutae exacerbans

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK