PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální biologie - E0206096
Anglický název: Oral Biology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0203004, E0203030, E0203470, E0204477
Je korekvizitou pro: E0208473, E0210483, E0210482
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Náplní oboru jsou informace o vývoji orofaciální oblasti, mikrobiologie a imunologie ústní sliznice a imunologie dentogingiválního biotopu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student chápe význam vývojových mechanismů při regeneraci tkání.

Student zná souvislosti mezi hostitelskou bakteriální interakcí a mechanismy zánětu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2018)

Slezák,R.: Infekční choroby ústní sliznice
Slezák,R., Dřízhal,I.: Atlas chorob ústní sliznice

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích orální biologie, test

Požadavek ke zkoušce: zápočet, teoretické znalosti

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Vývoj orálních struktur, vývojové mechanismy
Vývojové mechanismy v regeneraci tkání
Mikrobiologie dentogingiválního biotopu
Imunologie dentogingiválního biotopu
Hostitelsko-bakteriální interakce, mechanismy zánětu
Mikrobiologie a imunologie ústní sliznice
Současné možnosti využití orálně-biologických metod v klinické praxi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK