PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - E0205390
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Markéta Soukupová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0203010, E0203390, E0204011
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (21.08.2006)
Obecná psychiatrie, popis jednotlivých klinických jednotek uvedených podle kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí, zásady diagnostiky a léčby v psychiatrii. Demonstrace pacientů, účast na terapeutických aktivitách na psychiatrické klinice. Vlastní vyšetření psychiatrického pacienta.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Zvolský P. a kol. : Obecná psychiatrie. Praha, Karolinum 2001Zvolský P. a kol. : Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 2001
Doporučená literatura:
Höschl C, Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002, Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén a Karolinum, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Edita Tišerová (24.05.2018)

Docházka (povolena 1 absence)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Biologické koncepce duševních poruch : anatomické struktury CNS, neurotransmitery, genetické faktory v psychiatrii. Základní psychické kvality a jejich poruchy : vědomí a poruchy vědomí, spánek, emoce a jejich poruchy, myšlení a jeho poruchy, vnímání a jeho poruchy, paměť a její poruchy.
Biologické terapie v psychiatrii : psychofarmakoterapie základní rozdělení psychofarmak, indikace ), elektrokonvulzivní léčba. Psychologické terapie v psychiatrii : psychoterapie ( základní směry a metody ), terapeutická komunita. Psychiatrické vyšetření,psychologické vyšetřovací metody, biochemická vyšetření v psychiatrii ( např. litémie ), zobrazovací metody v psychiatrii. Akutní stavy v psychiatrii : např. akutní psychomotorický neklid, stavy zmatenosti, riziko suicidálního jednání, panické poruchy. První pomoc v psychiatrii. Organicky podmíněné duševní poruchy.Symptomatické duševní poruchy při endokrinopatiích, infekčních a interních onemocněních. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek ( alkohol a jiné návykové látky). Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, sebevražedné jednání.
Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, psychogenní poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, sexuální deviace, poruchy osobnosti. Psychické poruchy v dětském věku, mentální retardace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK