PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Klinické zubní lékařství I. - E0204471
Anglický název: Clinical Dentistry I.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jaroslava Stehlíková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Korekvizity : E0201020, E0201970, E0202001, E0202970
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (14.12.2017)
Praktické seznámení s obsluhou zubního křesla a provozem zubní ordinace, základy vyšetření chrupu a záznam vyšetření do dokumentace, komunikace s pacientem a provádění hygienické instruktáže.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Škach,M. a kol.: Onemocnění ústní sliznice, Praha, Avicenum 1982
Toman, J., Halmoš, Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984
Komárek, S., Koupil, J.: Klinická endodoncie (skripta Hradec Králové)

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Praktické procvičovaní znalostí

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (23.05.2018)

100% účast na praktikách, splnění testu

Student musí mít bílý plášť a zdravotnickou obuv.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (14.12.2017)

Student se prakticky seznámí s obsluhou zubního křesla a provozem zubní ordinace. 
Student si prakticky osvojí základy vyšetření chrupu a záznam vyšetření do dokumentace. 
Student se naučí základní zásady ergonomické práce u křesla. 
Student nacvičí základy komunikace s pacientem a provádění hygienické instruktáže. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK