PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Protetická technologie - E0204045
Anglický název: Prosthetic Technology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/5 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
Vyučující: MUDr. Adéla Puchnerová
MUDr. Marie Šafářová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0201020, E0202970
Je korekvizitou pro: E0206470, E0208477, E0205472
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)
Student je seznámen s technologií výroby základních typů fixních i snímatelných náhrad.
S ohledem na použitý materiál je seznámen s požadovaným technickým vybavením a personálními požadavky na provoz zubní laboratoře pro výrobu základních typů náhrad.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Poskytnout základní, ale kvalifikované informace o materiálně-technickém vybavení dentální laboratoře s ohledem na současné technologické možnosti v míře, která umožní, aby graduovaný absolvent mohl v budoucnu takovouto laboratoř kompetentně odborně zajišťovat.

 

Literatura
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - protetická
část, Praha, Karolinum, 1997
Vacek M. a kol.: Stomatologické materiály, Praha, Avicenum, 1980
Bittner J.: Zhotovování stomatologických protéz I. a II., Praha, Avicenum, 1984
Bittner J.: Protetická technologie, SCIENTIA MEDICA, 2001
Zicha A.: Kompletní náhrada chrupu, Praha, Karolinum, 1999
Zicha A.: Částečné snímatelné náhrady, Praha, Karolinum, 1999
Krňoulová J., Hubálková H.: Fixní zubní náhrady, Praha. Quintessenz, 2002
časopisy: Progresdent,
Quintessenz Smith, B.G.N.: The clinical handling of dental materilas, Bristol,
Wright,1986
Wilson, H.J.: Dental Technology and Material for Students, Oxford, 1987
MacGregor, A.R.: Clinical Dental Prosthetics, London, Wright, 1989

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Požadavek k zápočtu: Aktivní účast na klinických praktikách

Požadavek ke zkoušce: Zápočet , prokázání teoretických znalostí v požadovaném rozsahu a hloubce

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Zařízení zubní laboratoře – přístroje, nástroje a pomůcky
Protetické materiály pomocné a hlavní – rozdělení, složení, vlastnosti, příprava, použití
Technologie zpracování dentálních slitin kovů, plastů a keramiky
Výroba zubních náhrad - obecné zásady (bez modelu a s modelem náhrady, přímý a nepřímý pracovní postup)
Ordinační a laboratorní postup výroby jednotlivých zubních náhrad (celoplášťové korunky– kovové, nekovové, kombinované, kořenová inlay, čepová korunka, fixní můstky, částečné a snímatelné náhrady)
Nácvik otiskování a otiskovacích technik
Zhotovení kořenové inlaye, fixního můstku a celkové snímatelné náhrady (ordinační i laboratorní fáze výroby)
Nácvik s výrobou souvisejících otiskovacích a modelových technik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK