PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Topografická anatomie hlavy a krku - E0204010
Anglický název: Topographical Anatomy of the Head and Neck
Zajišťuje: Ústav anatomie (14-10)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0202001
Je korekvizitou pro: E0206015, E0206320, E0205500, E0206024, E0207370, E0205472
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)
Topografická anatomie druhého ročníku se zabývá speciální anatomií hlavy a krku zaměřenou na klinické aplikace ve stomatologii.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Lemež L.a kol.: Topografická anatomie pro stomatology. Avicenum .Osveta.1984
Doporučená literatura:
Platzer W.: Atlas topografické anatomie . Grada , Avicenum. 1996
Netter F.H.: Netterův anatomický atlas člověka. Computer press 2016
Klepáček I., Mazánek J. a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii. Grada..Avicenum.2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Švamberková (24.05.2018)

Studenti se mohou ke zkoušce přihlásit až po obdržení zápočtu.

 

Zkouška sestává ze dvou částí:

 

1.  Písemný test obsahuje soubor různých otázek (tři typy otázek, víceodpovědní, doplňující a obrázky). Tato část zkoušky probíhá písemně, Procháskův ústav, Karlovarská 48, Plzeň.

Studenti musí mít ověřenou platnost uživatelského jména a hesla. Bez toho není možné test konat!

 

Pro postup do dalších částí zkoušky je nutno dosáhnout 70 %.

Při neúspěšném testu student ztrácí termín.

 

2. Ústní část – obsahuje 2 otázky (vytažené studentem ze souboru zveřejněných otázek). Neúspěch znamená ztrátu termínu.

 

Druhá část zkoušky probíhá na Anatomickém ústavu LF (Procházkův ústav) v určených zkušebních termínech. Z technických důvodů není možné vyzkoušet všechny studenty přihlášené na daný termín v týž den, studenti však musí skládat všechny části zkoušky v témže týdnu (nelze přesouvat ústní část zkoušky na následující týden).

Použití nedovolených pomůcek (mobily, fotoaparáty apod.) při zkoušce vede k ztrátě termínu a následnému disciplinárnímu řízení (čl. 19, odst. 10 Pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni).

 

 

 

Ze zkoušky se mohou studenti omluvit ze závažných důvodů na e-mail: anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Omluva musí proběhnout do započetí zkoušky (ve výjimečných případech, pokud bude dodáno potvrzení od lékaře apod., stačí do druhého dne).

Pokud se student prokazatelně neomluvípropadá mu termín. Toto platí nejen  u testu, ale také při praktickém zkoušení či ohlášeném ústním zkoušení.

Pokud student napíše test a neuspěje při praktické nebo ústní zkoušce, hlásí se k opravné zkoušce taktéž na výše uvedený e-mail anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Přednášky
Povrchové a hluboké krajiny hlavy, Zlomeniny lebky, Regio orbitalis, Zrakové ústrojí (část I), Zrakové ústrojí (část II), Sluchový orgán (část I), Sluchový orgán (část II), Region nasalis et cavitas nasi, Vestibulum oris, Dentoalveolární topografie, Regio gingivodentalis, Tvrdé a měkké patro, Regio tonsillaris, Nervy horní a dolní čelisti, Aplikovaná anatomie, Regiones faciei, Regio labialis et mentalis, Topografické vztahy čelistního kloubu, Cesty šíření zánětů od hrotů kořenů zubů horní a dolní čelisti, Fascie hlavy a krku a fasciální prostory krční, Regio suboccipitalis, Místa komprese a podvázání některých tepen na hlavě a krku, Regio suprasternalis, Regio cervicalis lateralis, Vývojové vady obličeje a krku,

Praktická cvičení
Bazis cranii interna, Bazis cranii externa, Měkké pokrývky lební, Regii frontalis, parietalis,temporalis a occipitalis, Kraniocerebrální projekce, Retrobulbar prostor, Paranasální dutiny, Sinus maxillaris, Dentoalveolární topografie, Topografické vztahy horní a dolní čelisti, Cavitas oris: jazyk a regio sublingualis, Tvrdé a měkké patro, Inervace dutiny ústní, Anatomické podklady anestesie v oblasti čelistí, Regiones parotideomasseterica,infraorbitalis, zygomatica et buccalis, Fossa infratemporalis, Spatium pterygomandibulare, Fossa pterygopalatina, Spatium parapharyngeum, Spatium retropharyngeum, Trigonum submandibulare, Trigonum submentale, Regio sternocleidommastoidea, Trigonum caroticum, Trigonum musculare, Trigonum scalenovertebrale, Regio cervicalis lateralis,Klinické poznatky
Kontroly znalostí zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK