PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Preventivní zubní lékařství a kariologie - E0203470
Anglický název: Preventive dentistry and cariology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
MUDr. Jaroslava Stehlíková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Je korekvizitou pro: E0206470, E0206096
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
V rámci přednášek je student seznámen s etiologií a histopatologií zubního kazu. Studentovi jsou vysvětleny způsoby diagnostiky zubního kazu a možnosti preventivních opatření. Student je informován o získaných a vývojových defektech tvrdých zubních tkání a možnosti jejich ošetření. Studentovi jsou vysvětleny příčiny vzniku parodontopatií a je seznámen se základní diagnostikou onemocnění tkání parodontu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student chápe příčiny vzniku zubního kazu i získaných a vývojových defektů tvrdých zubních tkání.

Student diagnosticky odliší zubní kaz od ostatních defektů tvrdých zubních tkání.

Student odliší zdravou a zánětlivě změněnou gingivu.

Student zná základní preventivní opatření k zábraně vzniku zubního kazu a parodontopatií.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Preventivni stomatologie / Hardy Limeback editor ; preklad: Jana Kaiferova, Zdenek Broukal. 1. vydani. Praha : Grada Publishing, [2017].
Kariologie / Jozef Mincik  [et al.] ; preklad David Mondok. 1. vyd.. Praha : StomaTeam, 2014.

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

100% účast na seminářích, splnění testu

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Význam prevence: prevence primární, sekundární, terciární, podmínky rozvoje prevence, náplň oboru preventivního zubního lékařství a základní termíny
Pomůcky orální hygieny
Význam výživy v prevenci zubního kazu
Soudobá prevence a profylaxe v zubním lékařství (zaměření)
Hlavní cesty prevence zubního kazu (ústní hygiena, dietní opatření, aplikace fluoridů, pečetění fisur, recall)
Fluoridy v prevenci a profylaxi zubního kazu, aplikace fluoridů – endogenní, exoogenní
Vztah mezi ppm a koncentrací látky v procentech
Hygienické zásady práce v zubní ordinaci a specifická rizika při práci zubního lékaře
Pečetění jamek a fisur zubů (indikace, pracovní postup), preventivní výplně (indikace, technika zhotovení)
Poznámky k zubním pastám (složení)
Zubní průkaz dítěte
Zubní kaz časného věku (EEC) – definice
Recall-systém
Dentální hygienistka, náplň práce, spolupráce s lékařem
Ergonomie v zubním lékařství – uspořádání a organizace chodu ordinace zubního lékaře, práce vsedě u ležícího pacienta a ve stoji u sedícího pacienta, zóny aktivity, práce čtyř rukou.
Anamnéza osobní a stomatologická
Způsoby detekce zubního kazu – klinické vyšetření, rtg bite-wing (D0-D4), transiluminace, ECM, laser, penetrace barviv, endoskopické metody, ultrazvuk
Preventivní aspekty v konzervačním zubním lékařství
Vývojové a vrozené (dědičné) defekty tvrdých zubních tkání hypomineralizace (opacity), hypoplazie, dysplazie
Získané nekariézní změny (úbytek) tvrdých zubních tkání (atrice, abraze, eroze), diagnostika, možnosti prevence a terapie
Histopatologický obraz zubního kazu – kaz skloviny, dentinu, cementu
Zubní kaz z klinického pohledu
Nová strategie boje proti zubnímu kazu, zvládání akutního kazu
Anatomie a funkce parodontu
Patologické změny parodontálních tkání
Etiologie parodontopaii
Parodontologické vyšetření, indexy používané v parodontologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK