PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie pro zubní lékařství ve španělštině - E0202127
Anglický název: Spanish Medical Terminology for Dentistry
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
Mgr. Jana Volková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)
Lidské telo. Základy anatomické terminologie. Prehled systému lidského tela. Vybrané texty z oboru medicíny. Zuby. Zubní péce. Praxe zubního lékare. Komunikace lékare s pacientem. Prehled gramatiky. Gramatické jevy typické pro odborný styl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Temas de salud. Carmen Rosa de Juan et col Edinumen. 2009 ( vybrané kapitoly)
Anatomía Fisiología e higiene. Jorge Vidal. Bruño. 1997
Doporučená literatura:
Destino Erasmus 2.. SGEL. 2008
Autentické texty a videa

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

Aktivní účast, průběžný a závěrečný test.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Říjen:
Odb. téma: Cuerpo humano, sistemas y aparatos
Gram.:  Slovesa ser estar, minulé časy  préterito perfecto a préterito  indefinido
Listopad:
Odb. téma: Sostén y protección ( esqueleto, articulaciones, músculos).
Gram.: Gerundium a gerundiální vazby, slovesné časy  imperfecto a pluscuamperfecto,  marcadores temporales
Prosinec:
Odb. téma: Célula, tejido, sistema tegumentario.
Gram.: Vyjádření rozkazu, postavení  zájmen v rozkazu, subj. ve větách přacích,vztažných,  doporučení, předložky časové a místní
Leden:
Odb. téma: Sangre, aparato circulatorio.
Gram.: Perifráze vyjadřující počátek, věty časová v minulosti i přítomnosti
Únor:
Odb. téma: Aparato digestivo
Gram.: Perifráze vyjadřující počátek, průběh, konec, vyjádření názoru
Březen:
Odb. téma: Sistema endocrino, aparato reproductor, aparato respiratorio
Gram.: Vyjádření názoru, subj. věty  podmětné, vyjádření budoucnosti, časové věty v budoucnosti
Duben:
Odb. téma: Sistema nervioso, aparato urinario, estomatología
Gram.: Vyjádření hypotézy, (podmínkové věty), souslednost časová
Květen:
Odb. téma: Revisiones médicas
Gram.: Podmínkové věty, potvrzení, odmítnutí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK